Актуелно

Одлукa о избору кандидата који остварују право на доделу спортских стипендија и износу стипендија у 2024. години

Комисија за оцену програма у области спорта којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у Граду, на седници одржаној  02.07.2024. гoдине, донела је Одлуку о избору кандидата који остварују право на доделу спортских стипендија и износу стипендија у 2024. години.

Комисија је разматрала укупно 65 поднетих пријава кандидата из 19 спортских организација и извршила избор кандидата који испуњавају опште и посебне услове за доделу стипендија у 2024. години, укупно њих 59.

Још садржаја