СТАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА ГРАДОВА И ОПШТИНА (СКГО) је национална асоцијација локалних власти у Србији, основана у Београду 1953.године, a реформисана 1998. године, са циљем развоја и унапређења локалне самоуправе, повезивања и сарадње градова и општина ради остваривања заједничких интереса, успостављања сарадње на локалном и међународном новоу и утврђивања заједничких интереса и циљева чланица.

СКГО данас броји 167 чланова – градова и општина из Србије које пуноправно учествују у раду СКГО.

У остваривању својих циљева, СКГО учествује и у изради модела закона, предлога прописа и националних стратегија који су од значаја за локалну самоуправу, организује јавне расправе, односно даје стручно мишљење или предлог за допуну и измену постојећих закона, прописа или стратегија.

СКГО представља место на којем се окупљају градови и општине у циљу размене мишљења и покретања иницијатива ради побољшања положаја локалне самоуправе у Србији.

Активности СКГО одвијају се кроз рад одбора, пројекте са страним партнерима, сарадњу са међународним организацијама, пружање услуга и заступање интереса општина пред државним органима.