Актуелно

КОНКУРС ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА  ПОЉОПРИВРЕДУ И РУРАЛНИ РАЗВОЈ ГРАДА НИША ЗА 2022. ГОДИНУ

КОНКУРС ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА  ПОЉОПРИВРЕДУ И РУРАЛНИ РАЗВОЈ ГРАДА НИША ЗА 2022. ГОДИНУ

  1. ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА  НА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА МЕРУ „РЕГРЕС ЗА РЕПРОДУКТИВНИ МАТЕРИЈАЛ“ (ВЕШТАЧКО ОСЕМЕЊАВАЊЕ) У  2022. ГОДИНИ;
  2. ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА  НА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА МЕРУ „КРЕДИТНА ПОДРШКА“ У 2022.ГОДИНИ;
  3. ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА МЕРУ „ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА“ У 2022. ГОДИНИ;
  4. ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА МЕРУ „УСПОСТАВЉАЊЕ И ЈАЧАЊЕ УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ“ У 2022. ГОДИНИ;
  5. ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА  НА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА МЕРУ „УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА“ (ЗА ОСИГУРАЊЕ УСЕВА, ПЛОДОВА, ВИШЕГОДИШЊИХ ЗАСАДА, РАСАДНИКА И ЖИВОТИЊА) У 2022. ГОДИНИ;
  6. ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА  НА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА МЕРУ „СПРОВОЂЕЊЕ ЛОКАЛНИХ СТРАТЕГИЈА РУРАЛНОГ РАЗВОЈА“ У  2022. ГОДИНИ;
  7. ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА  НА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА МЕРУ „ПОДРШКА МЛАДИМА У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА“ У 2022. ГОДИНИ;
  8. ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА  НА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА МЕРУ „ЕКОНОМСКЕ АКТИВНОСТИ У ЦИЉУ ПОДИЗАЊА КОНКУРЕНТНОСТИ У СМИСЛУ ДОДАВАЊА ВРЕДНОСТИ КРОЗ ПРЕРАДУ КАО И НА УВОЂЕЊЕ И СЕРТИФИКАЦИЈА СИСТЕМА БЕЗБЕДНОСТИ И КВАЛИТЕТА ХРАНЕ, ОРГАНСКИХ ПРОИЗВОДА И ПРОИЗВОДА СА ОЗНАКОМ ГЕОГРАФСКОГ ПОРЕКЛА НА ГАЗДИНСТВИМА“  У  2022.ГОДИНИ;
  9. ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА  НА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА МЕРУ „УНАПРЕЂЕЊЕ АКТИВНОСТИ НА СЕЛУ КРОЗ ПОДРШКУ  УЧЕНИЧКИМ ЗАДРУГАМА У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА“ У 2022. ГОДИНИ;
  10. ПРЕГЛЕД РУРАЛНИХ/СЕОСКИХ НАСЕЉА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША

Још садржаја