Актуелно

Јавни увид у  нацрт ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РЕЗЕРВОАРА IV ВИСИНСКЕ ЗОНЕ У ХУМУ

 
свако правно и физичко лице има право да достави примедбу на Нацрт, у периоду од 09.05.2022.год до 07.06.2022.год, у писаном облику, на адресу: Град Ниш Градска управа за грађевинарство, улица Генерала Транијеа бр.10 Ниш, као и путем линка http://www.eservis.ni.rs/primedbeplanovi/Primedbe.aspx.

Још садржаја