Актуелно

90. седница Градског већа 22.07.2021.

1. Решење о расписивању Јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима на територији Града Ниша

2. Решење о приступању реализацији пројекта „Побољшавање туристичке понуде специјалног интереса у Нишу“

3. Решење о утврђивању Предлога плана детаљне регулације насеља Сићево, на подучју Градске општине Нишка Бања

4. Решење о утврђивању Предлога плана детаљне регулације дела Рујничке реке

5. Решење о утврђивању Предлога програма о изменама програма уређивања грађевинског земљишта и одржавања комуналне инфраструктуре за 2021. годину

6. Решење о утврђивању Предлога oдлуке o приступању изради Стратегије за младе Града Ниша за период 2021-2026. године са Акционим планом за њено спровођење

7. Решење о утврђивању Предлога oдлуке о допуни Oдлуке о оснивању Народног музеја Ниш

8. Решење о утврђивању Предлога oдлуке о допуни Одлуке о оснивању Народне библиотеке “Стеван Сремац” Ниш

9. Решење о утврђивању Предлога oдлуке о допуни Одлуке о оснивању Народног позоришта Ниш

10. Решење о утврђивању Предлога oдлуке о допуни Одлуке о оснивању Нишког симфонијског оркестра

11. Решење о утврђивању Предлога oдлуке о допуни Одлуке о оснивању Позоришта лутака Ниш

12. Решење о утврђивању Предлога oдлуке о допуни Одлуке о оснивању Галерије савремене ликовне уметности Ниш

13. Решење о утврђивању Предлога oдлуке о допуни Одлуке о оснивању Дечијег културног центра Ниш

14. Решење о утврђивању Предлога oдлуке о допуни одлуке о оснивању установе Нишки културни центар

15. Решење о утврђивању Предлога oдлуке о допуни одлуке о оснивању Историјског архива Ниш

16. Решење о утврђивању висине новчаног износа Награде Града Ниша за књижевност за децу и младе

Још садржаја