Актуелно

Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Градској управи за финансије

–             Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Градској управи за финансије и то:

  1. “Послови планирања, анализе и праћења јавних прихода и примања буџета и јавних расхода и издатака за директне кориснике буџета Града Ниша“, звање саветник, у Одсеку за планирање и анализу буџета, у Сектору за планирање и контролу извршења буџета, у Градској управи за финансије, 1 извршилац; прописи из делокруга радних места у ПДФ формату
  2. “Послови контроле захтева за плаћање директних корисника буџета Града Ниша и нормативно-правни послови“, звање саветник, у Одсеку за контролу извршења буџета и нормативно-правне, у Сектору за планирање и контролу извршења буџета, у Градској управи за финансије, 1 извршилац;прописи из делокруга радних места у ПДФ формату
  3. “Општи и финансијско-оперативни послови“, звање саветник, у Одсеку за опште и финансијско-оперативне послове, у Сектору за планирање и контролу извршења буџета, у Градској управи за финансије, 1 извршилац.  ; прописи из делокруга радних места у ПДФ формату

–             Обрасцe Пријава за наведена радна места:

Образац – Радно место бр. 1

Образац – Радно место бр. 2

Образац – Радно место бр. 3

 

Још садржаја