COVID-19

DSC01088-1280x720.jpg

18 септембра, 20201min263

Помоћник министра здравља за инспекцијске послове др Горан Стаменковић и градоначелницa Ниша Драганa Сотировски договорили су интензивније сарадњу Комуналне милиције Ниша са републичком Санитарном инспекцијом у спровођењу мера Владе Републике Србије предузете у циљу спречавања и сузбијања заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 на територији Града Ниша. Комунална милиција ће наставити свакодневну контролу свих угоститељских објеката како би се ризик од заражавања свео на минимум.

„Свесни смо да нас чека епидемиолошки тешка јесен те смо у складу препорукама Кризног штаба донели мере при чему смо већину манифестацијa oдложили за следећу годину и забранили јавна окупљања. Здравље грађана нам је на првом месту“ истакла је градоначелница.


grb.jpg

Mirjana Radić8 септембра, 20201min197

На основу члана 41. став 4 Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијима („Службени гласник РС“, број 87/2018), члана 17. Става 1. Уредбе о саставу, начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације („Службени гласник РС“,број 27/2020), Пословника о раду Градског штаба за ванредне ситуације Града Ниша, чланова 8. и 9. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“ бр 38/11) и  Инструкције о начину рада установа социјалне заштите за смештај корисника и организација социјалне заштите за пружање услуге домског смештаја одраслих и старијих у поступку пријема корисника услуге смештаја, број: 500-00-00023/2020-09 од 18.05.2020.године, донете од стране министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања,

 

Градски штаб за ванредне ситуације Града Ниша, на основу оцене и процене тренутне епидемиолошке ситуације у граду Нишу, а на седници одржаној   . септембра 2020. године, доноси:

З А К Љ У Ч А К

 

 1. Oдобрава се Установи за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју „Мара“ да делимично настави са пружањем услуга за потребе корисника установе.

 

 1. Родитељи/старатељи обавезни су да пре одласка особе корисника Маре обавезно провере да ли корисници Маре имају неку од тегоба које би указивале на оболевање од заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2. Исту обавезу на уласку у Установу за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју „Мара“ имају и одговорна лица у тој установи.

 

 1. Рад у засебним групама организовати и реализовати у складу са Инструкцијом о начину рада установа социјалне заштите за смештај корисника и организација социјалне заштите за пружање услуге домског смештаја одраслих и старијих у поступку пријема корисника услуге смештаја, број: 500-00-00023/2020-09 од 18.05.2020.године, препорукама Министрства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Градског штаба за ванредне ситуације Града Ниша.

 

 1. Рад у групама организовати за укупно 22 корисника, подељених у 5 односно 6 група.

 

 1. Мере из овог Закључка ће важити од дана доношења овог Закључка за убудуће.

 

 1. Закључак доставити надлежним субјектима у Граду Нишу, који ће контролисати начин спровођења овог Закључка;

 

7. Извештај о предузетим мерама и начину организације рада са корисницима услуга, доставити Градском Штабу за ванредне ситуације Града Ниша.

 

 

ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА НИША

 

 

                                                       

                                                                                                                          КОМАНДАНТ

 

                                                                                                                  Драгана Сотировски

Прилог: Оригинални текст документа


grb.jpg

Mirjana Radić8 септембра, 20201min173

На  основу члана 9. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“ бр 38/11), и Мишљења Института за јавно здравље у Нишу, број: 04-2978 од 07.09.2020. године, Градски штаб за ванредне ситуације Града Ниша (у даљем тексту: Штаб), на основу оцене и процене тренутне епидемиолошке ситуације у граду Нишу доноси

 

 

НАРЕДБУ

којом се одређују посебне мере заштите становништва од заразне болести

 COVID-19, које важе од 07. септембра 2020. године.

 

 

 1. Имајући у виду актуелну епидемиолошку ситуацију заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, и Мишљења Института за јавно здравље Ниш број 04-2978 од 07.09.2020. године, Градски штаб за ванредне ситуације Града Ниша констатује да нема услова за одржавање:

– Фестивала глумачких остварења домаћег играног филма-Филмски сусрети;

– Интернационални Nisville џез фестивал;

– Књижевна колонија „Сићево“;

– Ликовна колонија „Сићево“;

– НИМУС;

– „Дани бурека“;

– „Међународни гастро-туристички фестивал“;

– „Мајска песма“;

– Концерт омладинске филхармоније на спомен парку Бубањ;

– Сајам аутомобила.

 

 1. Ради спречавања ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 забрањују се јавна окупљања на територији Града Ниша на јавним местима у затвореном и отвореном простору – када се истовремено окупља више од 30 лица, с тим што растојање између присутних лица мора бити најмање 1,5 м, односно на свака 4 м2 може бити присутно једно лице.

Забрана се не односи на рад привредних субјеката који не пружају услуге становништву, као и на рад државних органа и јавних служби.

 

 1. Изузетно од тачке 1. ове Наредбе, уз сагласност Института за јавно здравље Ниш:

– приликом одржавања јавних културно-уметничких догађаја из редовног репертоара установа културе Града Ниша у затвореном простору дозвољено је присуство највише 500 посетилаца истовремено, и то тако да свако друго место за седење буде слободно и уз обавезно ношење заштитних маски посетилаца, као и запослених који учествују у организацији догађаја, и

– када се јавни културно-уметнички догађај из редовног репертоара установа културе Града Ниша одржава на отвореном простору, дозвољено је присуство највише 500 посетилаца истовремено тако да се између посетилаца одржава дистанца од најмање један и по метар, уз обавезно ношење заштитних маски посетилаца, као и запослених који учествују у организацији догађаја.

 

 1. Ограничава се радно време привредним субјектима који обављају трговинску делатност (тржни центри, хипермаркет, супермаркет, мини маркет и сл.) и врше услуге, на период од 6,00 до 23,00 часа.

Забрана се не односи на апотеке кад обављају апотекарску делатност, бензинске пумпе које обављају делатност продаје горива и шалтерску продају хране из објеката који имају шалтер за шалтерску продају хране, а који су регистровани за припрему и послуживање хране (угоститељски објекти и кетеринг).

Обавезују се сви привредни субјекти који обављају трговинску делатност (хипермаркет, супермаркет, мини маркет и сл.) да појачано врше дезинфекцију свих површина, посебно колица и корпи.

 

 1. Ограничава се радно време привредним субјектима који обављају угоститељску делатност у угоститељским објектима који немају башту, као и ноћним клубовима на територији Града Ниша, на период од 6,00 до 21,00 час.

 

 1. Ограничава се радно време привредним субјектима који обављају угоститељску делатност у  угоститељским објектима који имају башту и то у затвореном делу објекта до 21,00 час, а у отвореном делу објекта (башти) до 01,00 час.

 

 1. Обавезно коришћење заштитних маски, као и одржавање физичке дистанце од минимум 1,5m приликом коришћења паркова, дечјих и рекреационих игралишта, скејт паркова, фитнес мобилијара, односно теретана на отвореном, као и тартан стазе у Граду Нишу, изузев уколико су у питању лица која живе у заједничком домаћинству.

 

 1. Надзор над применом одредаба ове Наредбе врши територијално надлежна Комунална инспекција градске општине и Комунална милиција Градске управе Града Ниша.

 

 1. Ова наредба ступа на снагу наредног дана од дана доношења.

 

Поред мера прописаних овом Наредбом, на територији Града Ниша и даље су на снази мере из Наредбе Градског штаба за ванредне ситуације од 11. јула 2020. године, које нису у супротности са мерама утврђених овом Наредбом.

 

Градски штаб за ванредне ситуације је у сталном заседању, прати епидемиолошко стање у граду, а у складу са ситуацијом и својим надлежностима, доносиће нове одлуке уколико се досадашње покажу као недовољно ефикасне.

 

 

 

 

 

Градски штаб за ванредне ситуације

Командант

Драгана Сотировски

 

Прилог: Оригинални текст документа


grb.jpg

Mirjana Radić28 августа, 20201min416

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

 

 

Командант Градског штаба за ванредне ситуације Града Ниша Драгана Сотировски, сазвала је Градски штаб за ванредне ситуације Града Ниша дана 28.08.2020. године, како би се интензивирале координисане активности у вези са праћењем епидемиолошке ситације у Граду Нишу.

 

Градски штаб за ванредне ситуације Града Ниша подсећа јавност да је данас Кризни штаб Владе Републике Србије одлучио да се рад угоститељских објеката који имају отворену башту продужава до 01,00 сат после поноћи, а у затвореном простору остаје ограничење за рад до 21,00 сат.

 

Рад трговинских објеката продужава се до 23,00 сата.

 

Број особа у отвореном и затвореном простору на јавним окупљањима може бити до 30 особа.

 

Градски штаб за ванредне ситуације Града Ниша упутио је захтев Институту за јавно здравље Ниш да процени епидемиолошку ситуацију на територији Града Ниша због могућности одржавања јавних манифестација у граду.

 

Истакнуто је да ће јавност бити редовно обавештавана о спровођењу мера за спречавања појаве и ширења заразне болести изазване Корона вирусом и још једном je изражена захвалност грађанима који поштују мере превенције.

 

Градски штаб за ванредне ситуације Града Ниша апелује да се настави са придржавањем свих мера Кризног штаба Владе Републике Србије и Градског штаба за ванредне ситуације на територији Града Ниша, у циљу заштите јавног здравља свих суграђана.

 

 

                                                                      Командант Градског штаба

                                            за ванредне ситуације Града Ниша Градоначелница

 

                                                                             Драгана Сотировски

 

Прилог: Оригинални текст документа

 


grb-720x340.jpg

M S31 јула, 20201min457

Телефони на које грађани  могу пријавити евентуална одступања од мера за заштиту становништва од заразне болести COVID -19 које су прописане Уредбом Владе Републике Србије и Наредбама Градског штаба за ванредне ситуације Града Ниша:

Секретаријат за инспекцијске послове

018/504-555

064/8330076       Миљан  Анђелковић 

Комунална милиција

018/415-02-01      Дежурна служба

064/8330471        Милан Ђорђевић


1-1-1280x854.jpg

M S23 јула, 20201min722

Градски штаб за ванредне ситуације Града Ниша усвојио је закључак да, у сарадњи са КЦ Ниш и ресорним министарством, специјална болница Озрен у Сокобањи, у најкраћем року, а најкасније од понедељка 26. јула, почне да функционише као Covid боница, пре свега као додатни смештајни капацитет КЦ Ниш. Такође, договорено је предузму активности да се стационар Зеленгора у Нишкој бањи стави у приправност, како би, у случају потребе, у што краћем временском периоду могао да прихвати Covid пацијенте у случају да дође до значајног повећања броја пацијената у КЦ Ниш, док ће стационари Радон и Терме наставити да раде у уобичајеном режиму рада.

Чланови Градског штаба за ванредне ситуације од надлежних инспекцијских органа обавештени су да је у последња 24 сата , на територији Града Ниша поднета 31 прекршајна пријава против правних лица у којима је уочено непоштовање обавезних мера заштите од ширења епидемије наложених од стране Кризног штаба Владе Србије и Градског штаба за ванредне ситуације, док је једном угоститељском објекту у Казанџијском сокачету изречена превентивна мера привременог затварања у трајању до 7 дана, због драстичног кршења мера и угрожавања здравља грађана.

Такође, Штаб је представнике свих медицинских установа у граду, укључујући и КЦ Ниш и Институт за јавно здравље подсетио да су по Наредби Штаба од 04. јула 2020. године у обавези да редовно извештају медије и јавност о о своим активностима, а нарочито о броју хоспитализованих пацијената, броју обављених прегледа и броју и резултатима тестова на Covid-19 на територији Града Ниша.


grb-720x340.jpg

M S21 јула, 20201min443

Градски штаб за ванредне ситуације анализарао актуелну ситуацију у Нишу и, на основу медицинских показатеља и оцене епидемиолога, закључио да је тренутна ситуација у граду таква да не дозвољава опуштање, посебно када је поштовање свих обавезних мера заштите и превенције ширења епидемије у питању.

Клинички центар, како је оцењено, у овом тренутку располаже довољним кадровским, техничким, заштитним и смештајним капацитетима за збрињавање и адекватно лечење повећаног броја пацијената, али се мора радити и на обезбеђењу нових смештајних капацитета у Нишу и околним местима, како би се смањио притисак на сам Клинички центар који, у овом тренутку, збрињава пацијенте из читаве јужне и источне, и дела централне Србије.

Такође, чланови Штаба анализирали су активности које се предузимају на превенцији ширења болести, посебно када је у питању појава ризичног окупљања великог броја младих на нишавском кеју и у парковима у вечерњим сатима. Ту ће се, како је речено, пре свега радити на едукацији и упозоравању о штетности оваквог понашања, а екипе лекара и психолога Студентске поликлинике и Завода за здравствену заштиту радника, потпомогнуте волонтерима, већ су почеле едукативне разговоре са младима на кеј, и са том активношћу наставиће се и наредних вечери. Циљ је, како је истакнуто, да се младима укаже на опасности због неношење маски и масовних окупљања по њихово , али и по здравље осталих са којима су у свакодневном контакту.

Уједно, Штаб је инспекцијским слубама наложио стриктну контролу спровођења заштитних мера у свим деловима града, а посебно мере обавезе ношења заштитних маски у свим затвореним просторима као и на отвореном, када није могуће одржавање социјалне дистанце, уз примену свих законских консеквенци према прекршиоцима, било да су у питању правна лица или грађани.


1-1280x958.jpg

Mirjana Radić19 јула, 20202min882
            Градски штаб за ванредне ситуације разматрао је актуелну ситуацију у граду у вези са епидемијом Коронавируса и оценио да је свеукупна ситуација сложена, али да све медицинске установе функционишу у пуном капацитету како би збринуле повећан број пацијената.
            Ситуацију, како је оцењено, посебно усложњава чињеница да се у Ниш свакодневно допремају и пацијенти са најтежим облицима болести из градова на југу и истоку Србије који гравитирају Клиничком центру Ниш. КЦ Ниш је, како је речено, добро снабдевен свим неопходним медицинским и заштитним материјалом и, у овом тренутку, располаже довољним капацитетима за смештај новооболелих, али да се мора радити и на обезбеђивању нових смештајних капацитета, за случај погоршања ситуације.
            Када је у питању поштовање превентивних мера, чланови Штаба сагласни су да огромна већина грађана Ниша поштује прописане мере, посебно када је у питању ношење заштитних маски у затвореном простору и у јавним, трговинским и угоститељским објектима, али је истакнуто и да непоштовања и даље има, и да се према таквима морају предузети законом предвиђене мере. 
            Оцењено је да окупљање младих на нишавском кеју и другим површинама у вечерњим сатима, у већим групама и без поштовања дистанце представља велики ризик за ширење епидемије међу том популацијом, али и старијим особама са којима су млади у свакодневном контакту. По овом питању предузеће се посебне мере, у првом реду едукативне. 
            Такође, инспекцијским органима издат је налог да интензивирају контроле поштовања мера. Штаб подсећа да су законом о смањењу ризика од катастрофа и уорављању ванредним ситуацијама за  непоштовање посебних мера заштите и спречавања ширења болести предвиђене и оштре казне које за правна лица чији новчани део који може износити и 2 милиона динара.
            Штаб је издао и наредбу која се односи на површине на којима се обавља пијачна продаја. 
            На основу мишљења Института за јавно здравље, Штаб је једногласно оценио и да не постоје безбедносни услови за одржавање традиционалних августовских фестивала и јавних манифестација у граду, и да се они морају одложити.