01
02
03
04

M S11 маја, 20201min653

Став епидемиолога је да се ситуација са инфекцијом Covid 19 у Нишу и даље мора сматрати несигурном. Побољшање епидемиолошке ситуације је евидентно, али разлога за бригу, и пре свега за придржавање свих прописаних мера, има.
Градски штаб за ванредне ситуације је зато упутио апел грађанима, али и послодавцима, најпре оним у услужним делатностима, да се строго придржавају свих препоручених мера. Надзор над поштовањем прописа спроводиће републичке инспекцијске службе које ће контролисати угоститељске, трговинске и услужне објекте, док су за контролу забране масовнијих окупљања у парковима, кеју и другим јавним површинама у Нишу, задужена градска комунална полиција и комунални инспектори Градских општина.


IMG-ef2b5ab849cb6ca07fb4e5ae56f9e455-V
IMG-e665b8c32447daad9b18d326c686e151-V
IMG-c723381634823d18c5807765ae0d2b52-V
IMG-a775544a8c5692f9af08917be9f52112-V
IMG-a2db1948f91143caac54b9bed661299d-V
IMG-73ce84b53a95cc6ea1f7536277e085db-V
IMG-29f7c354ffaa4198107db28bf2c98ab9-V
IMG-7af4ab49a8c9e4248b719ccf0334c92d-V

DM2 маја, 20201min848

 

У Градској кући одржан је свечани пријем за припаднике руске екипе специјалиста који су претходних неколико недеља провели у Нишу и на југу Србије. Градоначелник Ниша и командант градског штаба за ванредне ситуације Дарко Булатовић изразио је огромну захвалност руским колегама за несебичну и пожртвовану помоћ у борби против шорења епидемије ЦОВИД19, не само у Нишу већ и у великом броју градова широм југоистока Србије.
“Тиме је још једном потврђено велико пријатељство два народа, посебно исказано у овом тешком тренутку за обе земље” , рекао је градоначелник Булатовић уручујући захвалнице стручњацима из Русије, које предводи пуковник Бокаров.
Пријему је прусуствовао и координатор нишког градског штаба проф. др Жарко Ранковић, заменик команданта штаба проф. др Милош Банђур каи и кодиректори РСХЦ у Нишу Андреј Мамченко и Бојан Костић.


3e2f2415802669.5629709a47f20
04 kancelarija manja
6a003415802669.5629723982913
07 showroom
08 showroom
09 kancelarija veca
10 kancelarija veca
11 hol restoran
4257c015802669.562972a6c9a25
e1d15f15802669.5629709a667c0
f7ff7515802669.5629707b0ebe2
0f7d8a15802669.5629707b269d8
03 kancelarija manja
IMG_1557
IMG_1558
IMG_1559
IMG_1560
IMG_1562
IMG_1563
IMG_1565
IMG_1566
IMG_1567
IMG_1568
IMG_1569
IMG_1570
IMG_1572
IMG_1573
IMG_1574
IMG_1575
IMG_1576
IMG_1577
IMG_1578
IMG_1554
IMG_1555
IMG_1556

M S24 априла, 20204min1352

Изградња Научно технолошког парка Ниш (НТП Ниш), једног од најзначајнијих стратешких пројеката за развој Јужне и Источне Србије, вредног 12,5 милиона евра, приводи се крају током маја 2020.

Како би НТП Ниш испунио циљ оснивања1, у партнерству Владе Републике Србије  Града Ниша и Универзитета у Нишу, основано је привредно друштво које ће њиме управљати и данас је расписан Јавни позив за будуће чланове НТП Ниш, и то за: стартап компаније старости до две године и за технолошко развојне компаније које се баве иновативним делатностима. Конкурс ће бити стално отворен, али ће се прва два пресека и оцењивање пријава за чланове организовати 15.5.2020. и 31.05.2020. Након тога једном месечно радиће се пресек и оцењивање пријава у складу са расположивим капацитетима. Током маја и јуна биће реализовано функционално опремање намештајем и неопходном опремом, како би се будући чланови  усељавали и током јула почели са радом у новом објекту.

Стартап компанијама је овим Јавним позивом (кроз прва два пресека) на располагању 60% од расположивог простора на првом спрату укупне површине 736 м2, док је технолошко развојним компанијама на располагању 60% од укупно 3.409 m², распоређених на I, II и III спрату објекта.

Право учешћа на јавном позиву за стартап компаније имају привредни субјекти (до две године постојања у моменту слања пријаве) која се баве развојем нових или унапређењем постојећих производа, процеса и услуга у функцији задовољења тржишних потреба и њихово пословање одговара намени НТП Ниш (иновативност, трансфер технологије, раст конкурентности, повећање извоза и стварање нових радних места). Стартап компаније постају чланови на период од три године и обавезне су да плаћају режијске трошкове и инфраструктурне услуге чија ће цена на сваких шест месеци расти за по 1 евро/м2, од почетних 1 евро/м2 у првих до 6 евра/м2 последњих шест месеци. Закуп радног места у коворкинг простору подразумеваће закуп 10 м2.

Право учешћа по овом Јавном позиву имају технолошка предузећа која се баве развојем нових или унапређењем постојећих производа, процеса и услуга, и то: микро, мала и средња предузећа и велика предузећа за лоцирање својих развојних одељења  у НТП Ниш. Ова група компанија постаје члан на период од три године, и током тог периода поред стварних режијских трошкова, цена инфраструктурних услуга за ову групу компанија биће 7 евра/m2 месечно, за неопремљени, односно 10 евра/m2,  за намештајем опремљени део пословног простора. Простор ће се попуњавати сукцесивно у складу са постојећим просторним целинама комплекса и техничким капацитетима, а максимална квадратура узета на коришћење по једном члану износи 1150 m² канцеларијског простора. Максимална квадратура на располагању по једном запосленом, на крају периода на који ће се закључити Уговор, ограничава се на максимално 10 m² канцеларијског простора по запосленом.

Потенцијални корисници услуга НТП Ниш заинтересовани за приступ инфраструктурним и стручним услугама које пружа НТП Ниш без коришћења пословног простора, подношењем пријаве на јавни позив могу постати виртуелни чланови НТП Ниш. Цена пакета услуга за виртуелно чланство износи 50 евра месечно у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије за микро и мала предузећа, 100 евра месечно за средња предузећа и 250 евра месечно за велика привредна друштва.

Предност у избору имају предузећа активна у областима дефинисним као приоритетним у Стратегији паметне специјализације Републике Србије (4С):

·     Храна за будућност (Високо технолошка пољопривреда, производи са додатом вредношћу, одрживи ланац производње хране);

·     Информационо-комуникационе технологије (Развој софтвера по мери, развој сопствених производа);

·     Машине и производни процеси будућности (Машине опште и специфичне намене, информације у служби паметног управљања-индустрија 4.0, паметне компоненте и алати);

·     Креативне индустрије (Креативна аудиовизуелна продукција, видео игре и интерактивни медији, паметна амбалажа).

Предност при избору у складу са Стратегијом развоја вештачке интелигенције у Републици Србији за период 2020.-2025. имаће и предузећа и тимови који су активни у области вештачке интелигенције и доприносе њеној реализацији.

Овим Јавним позивом, у циљу стављања у функцију изграђеног комплекса НТП Ниш и  стварања услова за развој иновација, НТП Ниш, нуди следећи пакет услуга:

·     Инфраструктурне услуге

o     отворени и канцеларијски пословни простор са коришћењем заједничких просторија (сала за састанке, сала за презентације, заједничке просторије) и др.

·     Консултантске услуге

o     из области развојa и комерцијализације иновација,

o     консултативне услуге из области менаџмента, маркетинга, финансија, књиговодства, привредног права, заштите интелектуалне својине и др.

·     Остале услуге

o     едукације и обуке кроз тренинг програме,

o     умрежавање и промоција,

o     приступ опреми за примењени научно-истраживачки рад,

o     приступ талентима и др.

Пријаве се шаљу у електронској форми (.pdf) на мејл адресу javnipoziv@ntp.rs и поштом на адресу НТП Ниш. Оцењивање приспелих пријава ће обављати стручна Комисија коју ће формирати НТП Ниш.

Информације о НТП Ниш и Јавном позиву као и потребну документацију заинтерсовани могу наћи на сајту НТП Ниш www.ntp.rs . Додатне информације и питања у вези са јавним позивом можете послати на мејл адресу info@ntp.rs .

НТП Ниш позива све иновативне компаније, појединце и тимове да се до 15.5.2020., а најкасније до 31.5.2020. пријаве на Јавни позив и пруже подршку реализацији овог пројекта од стратешког значаја и развоју иновационог екосистема региона Јужне и Источне Србије.

др Милан Ранђеловић, с.р.

          в.д. директор

У Нишу, 24.4.2020. године


1 НТП Ниш основан је са циљем:

·     пружања инфраструктурне подршке иновационој делатности, која у оквиру дефинисаног простора пружа инфраструктурне и стручне услуге привредним друштвима, научноистраживачким и иновационим организацијама ради њиховог повезивања и што брже примене нових технологија, стварања и пласмана нових производа и услуга на тржишту,  у циљу убрзаног технолошког развоја земље,  а на основу  примера добре међународне праксе у овој области;

·     привлачења иновативних технолошко-развојних компанија  (домаћих и страних) и стварања услова за њихов развој кроз повезивање са научноистраживачким и високошколским организацијама, у складу са одредбама Закона о иновационој делатности;

·     подстицаја повратног утицаја  на развој научноистраживачких организација, пре свега Универзитета у Нишу кроз заједничка истраживања са технолошким компанијама, а у циљу комерцијализације иновација насталих у процесу истраживања и развоја;

·     стварања услова за оснивање већег броја спиноф предузећа и њихов развој применом добре праксе из Србије и региона;

·     стварања услова и креирања амбијента за развој иновативних стартап компанија,

·     започињања и развој сопственог „бизниса“ од стране активних и дипломираних студената,

·     стварања и развоја нових иновативних производа, услуга и процеса применом напредних и иновативних технологија са потенцијалом за раст, запошљавање и извоз;

·     запошљавања младих образованих кадрова, као и стварања услова за повратак наших стручњака из иностранства.


IMG-0fb8933e21f09b20e7ad65da990ecf29-V
IMG-37db5f2f9283f75377697b990a060871-V
IMG-2512c132c55b8d7c764c934c6df40988-V
IMG-d9044fdfe459e8374548d43e7845bbe4-V
IMG-df2800febbc2372772456360ec35fa54-V

DM21 априла, 20201min1000

КИНЕСКИ КОВИД ЕКСПЕРТИ У НИШУ
У Нишу је данас боравила делегација кинеских Ковид експерата који су у разговору са представницима Градског штаба за ванредне ситуације и руководиоцима здравствених установа упознати са тренутном епидемиолошком ситуацијом и ефектима мера које се на овом подручју примењују у борби против корона вируса.
Кинески стручњаци обишли су данас и све медицинске установе и привремена болнице у Нишу укључене у борбу против епидемије.
Посебну пажња у разговорима била је усмерена на процедуру и мере које су предузете у циљу сузбијања и смањења последица уласка вируса у посебно осетљиве институције, попут домова за старе, социјалне институције и специјалне болнице, као и на заштиту здравствених радника.
Оцењено је да су предузете мере и процедуре успешне и да дају позитивне ефекте, али да се на њима мора инсистирати и даље, како би се смањење броја оболелих наставило, али и спречило ново ширење епидемије и стварање нових жаришта.


IMG-6f8597d4dc1f9fb669fb7e90d8c2820f-V
IMG-7beb24cd38134d64f984e20a62221944-V
IMG-96d22519d28cf738d3480f6ba0886528-V
IMG-6616df8dd20818eac6ece308f5340e6d-V
IMG-fb03ea6f1e3f0e5975b9a619923839de-V

DM20 априла, 20201min949

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

 

Градски штаб за ванредне ситуације Града Ниша констатовао је, на данас одржаној седници, да је епидемиолошка ситуација на територији Града Ниша повољнија. Као доказ томе, изнет је податак да је у претходна 24 сата из Клиничког центра Ниш и привремених болница на територији града отпуштен 141 излечени пацијент, чији су резултати тестова на присуство инфекције вирусом Цовид 19  били негативни. Они ће, према упутствима републичког Кризног штаба, наредних 14 дана бити у обавезној кућној изолацији, а након тога контролно тестирани.

Штаб је оценио да медицинске заштитне опреме као и дезинфеционих средстава неопходних медицинским установама и установама социјалне заштите на територији Града Ниша има у довољним количинама, и да су обезбеђене резерве за несметан рад медицинског и немедицинског особља и у наредном периоду. Испред улаза у привремену Ковид болницу у Хали Чаир инсталиран је и тунел за дезинфекцију медицинског особља.

Такође, издат је налог ЈКП Медијана да настави са сталном дезинфекцијом отворених и затворених простора у граду, а ЈКП Наиссус да, на 25 локација у Нишу, постави пунктове са цистернама са дезинфекционим средством намењене одржавању појачане хигијене у стамбеним заједницама као и грађанима у индивидуалним стамбеним објектима.

На седници је одлучено и да Град Ниш, из буџетских средстава и у најкраћем року, изврши набавку једног возила за поребе Завода за хитну медицинску помоћ Ниш.

Посебно је истакнуто да су у функцији и кол центри Града Ниша за добијање информација о пацијентима смештеним у привременим ковид болницима на територији града, као и кол центар Клиничког центра Ниш у коме, путем телефона и електронске поште, грађани могу добити све информације о стању пацијената хоспитализованим на клиникама у овој медицинској установи. У функцији су и посебна телефонска психолошка саветовалишта за грађане у којима савете грађанима дају лекари Клинике за психијатрију и Центра за заштиту менталног здравља КЦ Ниш. Како је речено, од уторка ће такав кол центар почети да ради и у Специјалној психијатријској болници Горња Топоница.

 

ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА НИША

 

КОМАНДАНТ

Дарко Булатовић

 


IMG-46a5e9f0033453fb701983daeacdf395-V
IMG-a8a8c5ec7829774f1c72076ad2b13896-V
IMG-ae854f8bf01b41fbd3f216ab4d9204c1-V
IMG-d031e7786df1876ead7e65683764ffa5-V

DM8 априла, 20201min574

 

На данашњи дан, 08. априла 1941. године немачка авијација први пут је бомбардовала Ниш у 2. Светском рату.
У знак сећања на више од 400 погинулих и преко 700 рањених Нишлија тог трагичног дана, градоначелник Дарко Булатовић одао је почаст и положио венац на спомен обележје страдалима, на нишком Старом гробљу.


IMG-9000505cf950ef9affc38427b068e5ea-V
IMG-07197b8ea035f02a246ba3eed51f2872-V
IMG-014562381e01998b07ccedb3f62f252e-V
IMG-0c09bdcb16f99be99c3ec586a4bf44e9-V

M S24 марта, 20201min693
Градоначелник Дарко Булатовић положио је данас венце испред споменика и спомен капели жртвама НАТО агресије на Савезну Републику Југославију која је отпочела 24. марта 1999.године.
”Ово је дан који не смемо заборавити, дан кога се морамо сећати, без обзира на околности какве јесу данас у нашој земљи, у нашем граду. Сећање на невино страдале мора да иизазове највиши степен поштовања и одавања почасти за оно што су они дали за слободу наше земље и нашег народа”, поручио је, након полагањеа венаца, Градоначелник Ниша.

 


MAPA PRODAVNICA
SPISAK PRODAVNICA

DM21 марта, 20201min1804

У складу са одлуком Владе Републике Србије и у сарадњи са Министарством трговине, туризма и телекомуникација, грађанима Србије старијим од 65 година биће омогућено напуштање својих станова и кућа и одлазак у куповину у недељу 22. марта ујутру у  периоду од 04.00 до 07.00 сати.

Забрана кретања за ову прилику неће важити од 03.00 до 08.00 сати, и припадници МУП у том периоду неће спречавати грађане да напуштају своје домове, али само под условом да се крећу ка неком од  продајних местима. Сва друга кретања, у смислу напуштања града, извођења кућних љубимаца у шетњу или  посета рођацима или пријатељима неће бити дозвољене.

У Нишу, према прелиминарним подацима  ресорног министарства и Штаба за ванредне ситуације за снабдевање најстаријих суграђана биће отворена продајна места наведена у табели.  Под брендом  Delhaize подразумевају се продајни објекти МАXI, а под брендом Меркатор, продајни објекти IDEA, на наведеним локацијама. Поред објеката наведених у табели, радиће и сви локални трговински објекти који су у међувремену доставили захтев и списак запослених  надлежним државним органима и Полицијској управи Ниш, док сви остали продајни објекти, у том периоду морају остати затворени.

Рад тржних центара је обустављен, али ће за ову прилику, радити и супермаркети у оквиру појединих тржних центара.

Испред свих наведених продајних објеката дежураће волонтери општинских Контакт центара који ће грађанима делити маске за лице, и водити рачуна о поштовању удаљености особа. Подсећамо, удаљеност између две особе у сваком тренутку мора бити већа од 2 метра, а запослени у продајним објектима водиће рачуна о максималном броју особа које  истовремено могу бити унутар објекта.

 

О поштовању ових одредби и одржавању јавног реда и мира стараће се и припадници полиције који ће бити присутни код свих продајних објеката.

 

СПИСАК ПРОДАЈНИХ ОБЈЕКАТА И МАПА  СУ У ДОДАТКУ ОВОГ ОБАВЕШТЕЊА


IMG-b27acde0a8258c02aba8e952211939a4-V
IMG-9596533a2f9b1e582b12a70a17d43126-V

M S19 марта, 20201min978

На конференцији за новинаре градоначелник Ниша и командант кризног штаба Дарко Булатовић ,
рекао је да аутобуси у јавном превозу на територији града неће саобраћати у суботу и недељу,а од понедељка до петка по летњем рестриктивном реду вожње од 5 ујутру до 8 часова и од 14 до 17 сати.

“Кухиње угоститељских објеката могу да раде ради преузимања хране или узимања на лицу места,а уз поштовање санитарних услова дозвољен је и рад локала брзе хране”рекао је градоначелник .

У Нишу раде кол центри у градским општинама, и до сада је забележено 152 позива у ГО Медијана у Нишкој бањи 26,на Палилули 56 и општини Пантелеј 93 ,углавном се позиви односе на доставу хране и лекова старијим људима.

Градски кризни штаб, још једном апелује на све грађане да се придржавају наредби,препорука и упутстава Владе Србије и локалних кризних штабова.


IMG-a011971db8331512aaf39564bfa43008-V-1280x960.jpg

DM17 марта, 20201min898

 

Градоначелник Дарко Булатовић обишао је претходне ноћи главну и приградску аутобуску станицу у Нишу као и гараже превозника како би се уверио да ли се спроводи наредба Штаба за ванредне ситуације Града Ниша о обавезној дезинфекцији возила јавног градског превоза и путничких терминала.
Екипе Специјалистичког ветеринарскопг инстититута, специјалним препаратима, нешкодљивим за људе, дезинфиковали су аутобуску станицу и сва возила у гаражама која се користе за превоз путника у Нишу, а то ће се, како је речено, наредних дана, радити и на осталим високофреквентним местима у граду, као један од видова борбе за сузбијање епидемије корона вируса у Нишу.
“Наредних дана редовно ћемо дезинфиковати и пијаце, шеталишта, пешачке зоне….сва места важна за наше суградјане. Град ће, са своје стране, учинити све да се у највећој могућој мери спречи ширење вируса и епидемија задржи под контролом. Наравно, у томе нам је потребна и помоћ и сарадња грађана који су дужни да дисциплиновано поштују све мере и препоруке државниј органа као и градског штаба за ванредне ситуације”, поручио је Градоначелник Булатовић.