Такси превоз путника

Резултати испита одржаног 03.04.2024. године

Полагање испита из области познавања прописа којима се регулише такси превоз и области познавања Града Ниша одржаће се у среду 03. априла 2024. године са почетком у 12 часова, у службеним просторијама Градске управе за комуналне делатности и инспекцијске послове, ул. Николе Пашића бр.24, I спрат, мала сала Скупштине града Ниша.

Пријаву за полагање испита са неопходном документацијом кандидати подносе на шалтеру Јединственог управног места (раније Градски услужни центар) у згради Скупштине града Ниша, ул. Николе Пашића бр. 24.

Резултати испита одржаног 25.12.2023. године

Полагање испита из области познавања прописа којима се регулише такси превоз и области познавања Града Ниша одржаће се у понедељак 25. децембра 2023. године са почетком у 12 часова, у службеним просторијама Градске управе за комуналне делатности и инспекцијске послове, Сектор за инспекцијске послове, ул. Николе Пашића бр.24, III спрат, канцеларија бр.85.

Пријаву за полагање испита са неопходном документацијом кандидати подносе на шалтеру Јединственог управног места (раније Градски услужни центар) у згради Скупштине града Ниша, ул. Николе Пашића бр. 24.

Полагање испита из области познавања прописа којима се регулише такси превоз и области познавања Града Ниша одржаће се у петак 04. августа 2023. године, са почетком у 12 часова, у службеним просторијама Градске управе за комуналне делатности и инспекцијске послове, ул. Николе Пашића бр.24, I спрат, мала сала Скупштине града Ниша.

Пријаву за полагање испита са неопходном документацијом кандидати подносе на шалтеру Јединственог управног места (раније Градски услужни центар) у згради Скупштине града Ниша, ул. Николе Пашића бр. 24

Приручник за полагање такси испита 2020. године

Образац пријаве за полагање такси испита 2022. године

Резултати испита одржаног 29.11.2022. године

Полагање испита из области познавања прописа којима се регулише такси превоз и области познавања Града Ниша одржаће се у понедељак 20. марта 2023. године са почетком у 12 часова, у службеним просторијама Градске управе за комуналне делатности и инспекцијске послове, ул. Николе Пашића бр.24, I спрат, мала сала Скупштине града Ниша.

Полагање испита из области познавања прописа којима се регулише такси превоз и области познавања Града Ниша одржаће се у уторак 29. новембра 2022. године са почетком у 13 часова, у службеним просторијама Градске управе за комуналне делатности и инспекцијске послове, ул. Николе Пашића бр.24, I спрат, мала сала Скупштине града Ниша.

Пријаву за полагање испита са неопходном документацијом кандидати подносе на шалтеру Јединственог управног места (раније Градски услужни центар) у згради Скупштине града Ниша, ул. Николе Пашића бр. 24.

Полагање испита из области познавања прописа којима се регулише такси превоз и области познавања Града Ниша одржаће се у петак 12. августа 2022. године са почетком у 14 часова, у службеним просторијама Градске управе за комуналне делатности и инспекцијске послове, Сектор за инспекцијске послове, ул. Николе Пашића бр.24, III спрат, канцеларија бр.85.

Пријаву за полагање испита са неопходном документацијом кандидати подносе на шалтеру Јединственог управног места (раније Градски услужни центар) у згради Скупштине града Ниша, ул. Николе Пашића бр. 24

Полагање испита из области познавања прописа којима се регулише такси превоз и области познавања Града Ниша одржаће се у среду 6. oктобра 2021. године, са почетком у 16 часова, у скупштинској сали Градске општине Пантелеј, ул. Гутенбергова бр. 4а.

Пријаву за полагање испита са неопходном документацијом кандидати подносе на шалтеру Градског услужног центра у згради Градске управе града Ниша, ул. Николе Пашића бр. 24.

Резултати испита одржаног 06.10.2021. године