Street Day – Пријездина

Културолошка зебра

Прилика да се допринесе побољшању видљивости пешачког прелаза је изазовна и инспиративна. Сам прелаз има велику фрекфенцију проласка, што посетилаца Саборне цркве, али и ученика оближње школе. Додатно обележавање сигурног преласка коловоза доприноси безбедности учесника у саобраћају. Етнолошки елементи су били ползна основа комбинације традиције и модерног решења у приказивању зебре за прелаз улице. Ту се налазе апстраковани елементи из народне ношње, ћилима и оближњег античког налазишта Медијана који су приказани транспонованом сликом у интензивним основним бојама како би се додатно скренула пажња учесника у саобраћају. Надамо се да ће овом интервенцијом трајно бити промењена култура учесника у саобраћају, и тиме и допринети безбедности, кроз уметничку интервенцију и пружање прилике за рад.