Биографија

Начелница Градске управе за имовину и одрживи развој

Ружица Ђорђевић

Рођена је 1962. године у Врању. Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Нишу. Положила је правосудни испит.

Професионалну каријеру започела је 1994. године двогодишњим радом у Окружном јавном тужилаштву у Нишу. Након тога обављала је послове правног заступника у области привреде, а затим и послове секретра и директора у друштвеном предузећу. Кртко време бавила се пословима из области адвокатуре у сопственој адвокатској канцеларији да би 2005. године била изабрана за начелника Управе Града Ниша за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту. Од 2008. године обављала је послове на руководећим местима у градским управама и секретаријатима.

Почетком 2014. године постављена је за помоћника начелника за здравствену заштиту, да би крајем исте године била именована за Саветника за заштиту права пацијената Града Ниша. Била је координатор Града Ниша на пројекту „Пружање унапређених услуга на локалном нивоу“ као и координатор Града Ниша за социјалну и здравствену заштиту при Сталној конференцији градова и општина.

Јуна 2016. године постављена је за секретара Скупштине Града Ниша и ту дужност је  обаваљала до августа 2020. године.

Свој други мандат на функцији секретара Скупштине Града Ниша започела је августа 2020. године и ту дужност обављала је до јануара 2021. године када је постављена за в.д. начелника Градске управе за имовину и одрживи развој.

Говори руски и немачки језик. Удата је и мајка једног детета.