Актуелно

Ревидирана прелиминарна ранг листа

Објављена je Ревидирана прелиминарна ранг листа крајњих корисника за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда,

које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградњу соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде у 2022. години

 

          На основу главе IV,  члана 29. став 6. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда, које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде, по ЈП 1/22 (,,Службени лист Града Ниша“, број 51/2022, 82/2022), а у вези са одредбама главе IX, став 6. Јавног позива за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде у 2022. години (,,Службени лист Града Ниша“, број 87/2022), Комисија је утврдила  Ревидирану прелиминарну ранг листу крајњих корисника.

          Ревидирана прелиминарна ранг листа објављена је на огласној табли органа и служби Града Ниша у улици Николе Пашића 24, званичној интернет страници Града Ниша www.ni.rs, као и на званичној интернет страници Канцеларије за локални економски развој www.investnis.rs, дана 13. априла 2023. године.

          Ревидирана прелиминарна ранг листа крајњих корисника представља основ за први теренски обилазак Комисије, а ради увида у стање стамбених објеката са листе.

 

         Утврђени број бодова и положај крајњих корисника на Ревидираној прелиминарној ранг листи је променљив и исти ће бити коначно утврђен након обиласка терена.

 

 

 

Још садржаја