Актуелно

Решење о формирању коначне ранг листе изабраних директних корисника у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова

,,На основу Уговора о суфинансирању програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који спроводи Град Ниш (број: 580/2022-01 од 11.03.2022), Правилника о суфинансирању енергетске санације, породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских  вентила и делитеља топлоте, Јавног позива за избор привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе у унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте на територији Града Ниша у 2022. години и Решења о образовању Комисије за реализацију мера енергетске санације (бр. 1979/2022-01 од од 21.06.2022. године), именована Комисија сачинила је предлог Решење о формирању коначне ранг листе изабраних директних корисника у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте на територији Града Ниша у 2022. години, које је усвојило Градско веће Града Ниша“

          Решење о формирању коначне ранг листе изабраних директних корисника у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте на територији Града Ниша у 2022. години, објављује се на огласној табли органа и служби Града Ниша, у улици Николе Пашића бр. 24, званичној интернет страници Града Ниша www.ni.rs, као и на званичној интернет страници Канцеларије за локални економски развој www.investnis.rs, дана 07. новембра 2022. године.

 

Прилог:

Решење о формирању коначне ранг листе изабраних директних корисника у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова

Још садржаја