Актуелно

РЕШЕЊЕ о додели бесповратних средстав у виду државне помоћи мале вредности, предвиђених Програмом локалног економског развоја Града Ниша за 2023.годину за меру под наазивом:Mера подршке за ММСПП у циљу унапређења конкурентности

На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Сл. Гласник РС“ бр. 129/07,83/14 – др. Закон, 101/2016 и 47/2018), члана 54 Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, бр. 88/2008, 143/16 и 18/2019), члана 2. Одлуке о Канцеларији за локлани економски развој („Службени лист Града Ниша“, број 114/2020), члана 9. Одлуке и буџету Града Ниша за 2023. годину („Службени лист Града Ниша“, број 131/2022) а у складу са Програмом локалног економског развоја Града Ниша за 2023. годину („Службени лист Града Ниша“, бр.48/2023), Градоначелница Града Ниша је донела Решење о додели бесповратних средстава у виду државне помоћи мале вредности, предвиђених Програмом локалног економског развоја Града Ниша за 2023.годину за меру под називом: Mера подршке за ММСПП у циљу унапређења конкурентности.
Решење је објављено на сајту Канцеларије за локални економски развој града Ниша (www.investnis.rs) и на сајту града Ниша (www.ni.rs)

Решење о додели средстава за Mеру подршке за ММСПП у циљу унапређења конкурентности ОВДЕ

Још садржаја