Актуелно

Рани јавни увид за израду ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗОНЕ МЕШОВИТЕ НАМЕНЕ, НА ПОДРУЧЈУ ИЗМЕЂУ УЛИЦА ВОЈВОДЕ ПУТНИКА, ЗМАЈА ОД НОЋАЈА И СТЕВАНА СРЕМЦА

                Рани јавни увид за израду Плана ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗОНЕ МЕШОВИТЕ НАМЕНЕ, НА ПОДРУЧЈУ ИЗМЕЂУ УЛИЦА ВОЈВОДЕ ПУТНИКА, ЗМАЈА ОД НОЋАЈА И СТЕВАНА СРЕМЦА

Током трајања раног јавног увида, а закључно са 28.06.2023.године, сва правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми на адресу: Град Ниш – Градска управа за грађевинарство, Улица генерала Транијеа број 10, као и путем линка http://www.eservis.ni.rs/primedbeplanovi/Primedbe.aspx. Примедбе и сугестије правних и физичких лица, које евидентира носилац израде Плана, могу утицати на планско решење.

Још садржаја