Актуелно

Одржана седница Градског штаба

Градски штаб за ванредне ситуације ситуације одржао је другу редовну седницу са 6 тачака дневног реда. Разматран је Локални оперативни план одбране од поплава, извештај о стању и спремности објеката за одбрану од поплава у надлежности ЈВП „Србијаводе“ и извештај о критичним тачкама и активностима које треба превентивно спровести на водама другог реда како би се смањио ризик од катастрофа. Анализиране су спроведене превентивне и оперативне мере за смањење ризика од катастрофа као и предлог да се ЈП Склоништа одреде за субјекте од посебног значаја за заштиту и спасавање на територији Града Ниша.

Још садржаја