Актуелно

Прелиминарна листа корисника средстава за суфинансирање пројеката смањења загађења ваздуха у граду Нишу пореклом из индивидуалних ложишта за 2021.-ТРЕЋИ КОНКУРС

На основу Уговора о суфинансирању реализације пројекта „Смањење загађења ваздуха у граду Нишу пореклом из индивидуалних извора у 2021. години“ (број 401-00-369/21-03 од 25.03.2021), Решења Градског већа града Ниша о приступању реализацији и суфинансирању пројекта „Смањење загађења ваздуха у граду Нишу пореклом из индивидуалних извора у 2021. години“ (број 575-1/2021-03 од 18.05.2021), Решења Градског већа о расписивању Трећег јавног конкурса за суфинансирање спровођења мера смањења загађења ваздуха у Граду Нишу пореклом из индивидуалних ложишта за 2021. годину бр. 187-12-1/2022-03 од 23.02.2022. године („Службени лист Града Ниша“ број 17/2022) Правилника о спровођењу мера смањења загађења ваздуха у граду Нишу пореклом из индивидуалних ложишта у 2021. годину („Службени лист Града Ниша“ број 17/2022), Смерницама за рад Комисије за преглед и оцену поднетих захтева за суфинансирање пројеката смањења загађења ваздуха у граду Нишу пореклом из индивидуалних ложишта за 2021. годину (дефинисане Решењем градоначелнице бр.2187/2021-01 од 02.07.2021.) и Трећим јавним конкурсом за суфинансирање пројеката смањења загађења ваздуха у граду Нишу пореклом из индивидуалних ложишта за 2021. годину („Службени лист Града Ниша“ број 17/2022), Комисија за преглед и оцену поднетих захтева за суфинансирање пројеката смањења загађења ваздуха у граду Нишу пореклом из индивидуалних ложишта за 2021. годину, на својој седници одржаној дана 25.05.2022. године утврдила је ПРЕЛИМИНАРНУ ЛИСТУ корисника средстава за суфинансирање пројеката смањења загађења ваздуха у граду Нишу пореклом из индивидуалних ложишта за 2021. годину – ТРЕЋИ КОНКУРС

Прелиминарна листа корисника средстава објављена је 08.06.2022. на званичној интернет страници града Ниша www.ni.rs и Канцеларије за локални економски развој www.investnis.rs , као и на огласној табли града Ниша у улици Николе Пашића 24.

Учесници на Конкурсу могу у року од 3 дана од дана објављивања Прелиминарне листе да поднесу примедбу Комисији за преглед и оцену поднетих захтева за суфинансирање пројеката смањења загађења ваздуха у граду Нишу пореклом из индивидуалних ложишта за 2021. годину. Приговор се подноси на писарници Града Ниша, ул. Николе Пашића 24,  преко Канцеларије за локални економски развој града Ниша.

Прелиминарну листу корисника можете преузети ОВДЕ.

Још садржаја