Актуелно

Обавештење о истеку рока за преузимање принудно уклоњених возила

ЈКП „Паркинг-сервис“ – Ниш позива власнике чија се возила налазе на депоу Паркинг сервиса, а којима закључно са 10. 10. 2022. године истиче рок од 120 дана чувања на депоу за уклоњена возила, да преузму своје возило до наведеног датума, након измирења трошкова, у супротном ЈКП „Паркинг-сервис“- Ниш стиче право продаје предметних возила у циљу намирења свих доспелих трошкова у складу са Одлуком о поступању са принудно уклоњеним возилима, стварима и другим предметима (Службени лист града Ниша бр. 17 од 27. 02. 2020. године).

За све додатне информације можете се обратити Служби за транспорт, позивом на број 018/217-111 или лично, на депоу ЈКП-а „Паркинг-сервис“- Ниш, Булевар Светог цара Константина б.б. сваким радним даном и суботом у периоду од 7 до 20 часова и недељом у периоду од 7 до 13 часова.

Још садржаја