Актуелно

Обавештења о називима улица на територији Града Ниша

Називи и промене назива улица, тргова, градских четврти, засеока и других делова насељених места

На основу члана 16. Закона о Регистру просторних јединица и Адресном регистру („Службени гласник РС“, број 9/2020), Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске послове даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

На седници одржаној дана 26.12.2023. године, Скупштина Града Ниша донела је Решења о исправкама техничких грешака и то:

 

 

 • РЕШЕЊЕ О ИСПРАВЦИ ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ У РЕШЕЊУ О ОДРЕЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА У СТАМБЕНОМ НАСЕЉУ „БРАНКО БЈЕГОВИЋ“ И „ДОЊИ КОМРЕН“ – линк ка наведеном решењу број 2.

На основу члана 16. Закона о Регистру просторних јединица и Адресном регистру („Службени гласник РС“, број 9/2020), Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске послове даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Одлуком Скупштине Града Ниша о допунама Одлуке о утврђивању назива улица и засеока на територији града нишa, од 14.2.2024. године, („Службени лист Града Ниша“, број 13/2024) – линк ка наведеној одлуци, извршене су следеће измене:

 

Неименованој улици у насељеном месту Доња Врежина у Градској општини Пантелеј која креће између кп 8039/2 и 8041/3 (Ко Ниш Пантелеј), иде дуж кп 8252/2, 8252/3, 8460/2 (Ко Ниш Пантелеј) и наставља дуж кп 1381/133(Ко Доња Врежина) и завршава се између кп 1381/299 и 1381/130 (Ко Доња Врежина), утврђује се назив УЛИЦА ПРОФ. ДР МИЛЕТА НОВАКОВИЋА

 

Неименованој улици у насељеном месту Ниш – Пантејел, у Градској општини Пантелеј, која креће између кп 8039/2 и 8041/3 (Ко Ниш Пантелеј), иде дуж кп 8252/2, 8252/3, 8460/2 (Ко Ниш Пантелеј) и наставља дуж кп 1381/133(Ко Доња Врежина) и завршава се између кп 1381/299 и 1381/130 (Ко Доња Врежина), утврђује се назив УЛИЦА ПРОФ. ДР МИЛЕТА НОВАКОВИЋА

 

Неименованој улици у насељеном месту Медошевац у Градској општини Црвени Крст, која је наставак постојеће улице Ваздухопловаца (насељено место Ниш-Црвени Крст), и завршава се на кп 2306, КО Медошевац, утврђује се назив ВАЗДУХОПЛОВАЦА

На основу члана 16. Закона о Регистру просторних јединица и Адресном регистру („Службени гласник РС“, број 9/2020), Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске послове даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

На седници одржаној 09.09.2022. године Скупштина Града Ниша, донела је Одлуку о промени назива улице на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 85/2022)  којом се назив постојеће улице Занатска 1. прилаз, која почиње од улице Занатска и иде дуж катастарске парцеле број 7700/49, 7816/1, 7813/26 све у КО Каменица, мења у САБОРСКА.

 

На основу члана 16. Закона о Регистру просторних јединица и Адресном регистру („Службени гласник РС“, број 9/2020), Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске послове даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

На седници одржаној 31.05.2022. године Скупштина Града Ниша , донела је:

На основу члана 16. Закона о Регистру просторних јединица и Адресном регистру („Службени гласник РС“, број 9/2020), Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске послове даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Одлуком Скупштине Града Ниша о промени назива улицa на територији Града Ниша, од 18.03.2021. године, („Службени лист Града Ниша“, број 18/2021) – линк ка наведеној Одлуци, извршене су следеће измене:

 • Назив дела постојеће улице Војислава Илића, у Градској општини Медијана, мења се у УЛИЦА ДР МИОДРАГА ЛАЗИЋА
 • Назив постојеће улице Милутина Бојића у Градској општини Палилула, мења се у УЛИЦА ДЕСИМИРА СТАНОЈЕВИЋА
 • Назив постојеће улице Сињска, у Градској општини Црвени Крст, мења се у УЛИЦА БЛАГОЈА ЈОВОВИЋА

Одлуком Скупштине Града Ниша, о изменама и допунама Одлуке о утврђивању назива улица и засеока на територији града ниша, од 18.03.2021. године („Службени лист Града Ниша“, број 18/2021) – линк ка наведеној Одлуци, извршене су следеће измене:

 • Неименованој улици у насељеном месту Доње Власе у Градској општини Палилула, која је продужетак наставак Доњовлашке у насељеном месту Доње Власе и креће од кп 480, протеже се дуж кп 2710, 2711, 2723, завршава код кп 2033, у КО Доње Власе, утврђује се назив ДОЊОВЛАШКА
 • Неименованој улици у насељеном месту Габровац у Градској општини Палилула, која је продужетак – наставак Улице Победе у насељеном месту Габровац и креће између кп 3703 и кп 3714, простире се дуж кп 3752, завршава се између 3750 и кп 3751, у ко Габровац, утврђује се назив УЛИЦА ПОБЕДЕ
 • Улица која почиње између кп 3713 и кп 3711/16, иде дуж кп 3712 и завршава се између кп 3713 и кп 3709, у КО Габровац, и заједничка је са улицом Слободе у насељеном месту Бербатово, у градској општини Палилула, утврђује се назив УЛИЦА СЛОБОДЕ
 • Улици у насељеном месту Крушце, у градској општини Палилула, која почиње између кп 1079 и кп 1123, иде дуж кп 2336 и завршава се између кп 397/1 и кп 461/11, у КО Крушце, утврђује се назив УЛИЦА ЧЕГАРСКИХ ЈУНАКА
 • Неименованој улици у насељеном месту Лалинац у Градској општини Палилула, која је наставак – продужетак Улице НИШКА у насељеном месту ЛАЛИНАЦ и наставља се између кп 6368 и кп 6398, иде дуж кп 6755и завршава се између кп 6282 и кп 6507, у КО Лалинац, утврђује се назив УЛИЦА НИШКА
 • Улици која почиње између кп 1930/1 и кп 185, иде дуж кп 186 и завршава се између кп 145 и кп 264, у КО Мрамор, утврђује се назив УЛИЦА КОСОВСКОГ БОЈА
 • Улици која почиње од кп 2005/1, иде дуж кп 2005/4 и завршава се код 2005/2, у КО Мрамор, и која је заједничка са улицом Моравска, у насељеном месту Мраморско брдо, општина Мерошина, утврђује се назив МОРАВСКА
 • Неименованој улици у насељеном месту Мраморски поток у Градској општини Палилула која почиње између кп 936 и кп 1053/1, иде дуж кп 2009, 1002 и завршава се између кп 1005 и кп 993, у КО Мрамор, утврђује се назив УЛИЦА КРАЉИЦЕ АНЕ ДАНДОЛО
 • Неименованој улици у насељеном месту Мраморски поток у Градској општини Палилула која почиње између кп 506/1 и кп 505 иде дуж кп 2009, 2008/1, 1101 и завршава се између кп 1102 и кп 1098, у КО Мрамор, утврђује се назив УЛИЦА ДИНАСТИЈЕ ВЛАСТИМИРОВИЋ
 • Улици у насељеном месту Доња Врежина у Градској општини Пантелеј, која је продужетак – наставак Улице Драгана Бараћа у насељеном месту Доњи Матејевац и почиње од границе са насељеним местом Горњи Матејевац, од кп 182, иде дуж целе кп 1981/1, кп 1981/2, кп 1967/7, дуж дела кп 222/2, дуж целе кп 216/4 и завршава се између кп 333/1 и кп 331/2, КО Доња Врежина, утврђује се назив УЛИЦА ВЛАДИМИРА ВЛАТКА ПЕТРОВИЋА
 • Улици у насељеном месту Доњи Матејевац у Градској општини Пантелеј, која је продужетак – наставак Улице Драгана Бараћа у насељеном месту Доњи Матејевац и почиње од границе са насељеним местом Горњи Матејевац, од кп 3128, иде дуж целе кп 3886, кп 3887, кп 3645 и завршава између кп 3671 и кп 3659, КО Доњи Матејевац 1., утврђује се назив УЛИЦА ВЛАДИМИРА ВЛАТКА ПЕТРОВИЋА
 • Постојећој улици у насељеном месту Доњи Матејевац под називом Регионални пут Ниш-Сокобања која иде дуж кп 3883 и кп 3869 у КО Доњи Mатејевац I, мења се назив у ДРАГАНА БАРАЋА
 • Улици у насељеном месту Горњи Матејевац у Градској општини Пантелеј, која је продужетак – наставак Улице Драгана Бараћа у насељеном месту Доњи Матејевац и почиње од постојеће Виноградарске улице, између кп 3729 и кп 7670, иде дуж целе кп 7678, прелази преко кп 7671, дуж целе кп 5104 и завршава се код границе са насељеним местом Доњи Матејевац, између кп 5103 и кп 5175/1, КО Горњи Матејевац, утврђује се назив УЛИЦА ВЛАДИМИРА ВЛАТКА ПЕТРОВИЋА
 • Улици у насељеном месту Горњи Матејевац у Градској општини Пантелеј, која је продужетак – наставак Улице Драгана Бараћа у насељеном месту Доњи Матејевац и почиње од постојеће улице Драгана Бараћа, од кп 7608, иде дуж целе кп 7703/1, кп 7703/2 и завршава се код кп 7645/1 КО Горњи Матејевац, утврђује се назив УЛИЦА ВЛАДИМИРА ВЛАТКА ПЕТРОВИЋА
 • Постојећој улици Београд – Државни Пут – Ниш која почиње између кп 1466/4 и кп 2008, иде дуж кп 2012/1 и завршава се између кп 1478 и кп 1498/2, све у ко Чамурлија, утврђује се назив СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА
 • Постојећој улици Регионални Београд-Ниш која почиње између кп 2917 и кп 3099, иде дуж кп 3237 и завршава се између кп 1513/1 и кп 1510/2, све у ко Доња Трнава, утврђује се назив СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА
 • Улици са два званична назива у насељеном месту Трупале у Градској општини Црвени Крст, која пролази дуж кп 5888 у КО Трупале, утврђује се јединствени назив СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА
 • Неименованој улици у насељеном месту Веле Поље у Градској општини Црвени Крст, која почиње између кп 5504 и кп 5497, иде дуж кп 6128, кп 4099/2, кп 4097/1 и завршава се код границе са насељеним местом Кравље, између кп 388/1 и кп 387/2, све у КО Веле Поље, утврђује се назив УЛИЦА КРАЉИЦЕ СИМОНИДЕ НЕМАЊИЋ
 • Улици у насељеном месту Доња Топоница у Градској општини Црвени Крст, која почиње између кп 1441 и кп 1454, иде дуж кп 1453, 1387, 267/1, 1388, 1394 и завршава се између кп 1291 и кп 990/90, у КО Доња Топоница, утврђује се назив УЛИЦА МАРИЧКА
 • Улици у насељеном месту Доња Топоница у Градској општини Црвени Крст, која почиње између кп 232/1 и кп 233, иде дуж кп 989/1, 232/4, 231/3, 229/3, 21/7, 216/4, 215/4, 214/3, 219/8, 211/2, 212/3, 201/3, 199/4, 197/3, 196/3, 195/3, 194/4, 174/2, 175/3, 176/3, 179/3, 180/3, 103/3, 104/3, 104/3, 105/6, 105/5, 111/5, 112/6, 112/5, 93/4, 94/4, 95/4 и завршава се између кп 96/1 и кп 95/1, у КО Доња Топоница, утврђује се назив УЛИЦА СЕРДАРА ЈАНКА ВУКОТИЋА
 • Постојећој улици Регионални Београд-Ниш која почиње између кп 718 и кп 502/2, иде дуж кп 985 и завршава се између кп 1078 и кп 671, све у ко Доња Топоница, утврђује се назив СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА

На основу чална 16. Уредбе о Регистру просторних јединица и Адресном регистру („Службени гласник РС“, 9/2020), Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске даје следеће:

ОБАВЕШТЕЊЕ

Одлуком Скупштине Града Ниша, о промени назива улице на територији Града Ниша, од 30.12.2020. године („Службени лист Града Ниша“, број 123/2020), извршена је следећа измена:

Назив постојеће улице Винковачка, која почиње између кп 1236 и кп 1238, иде дуж кп 1237 и завршава се између кп 1226 и кп 1260, све у КО НИШ „ПАНТЕЛЕЈ”, мат. бр. улице (792012000116) у насељеном месту Ниш – део Пантелеј, у Градској општини Пантелеј, промењен је у УЛИЦА ЈАСЕНОВАЧКИХ ЖРТАВА

Још садржаја