Биографија

вршилац дужности начелнице градске управе за органе града и грађанска стања

Марина Јанковић

Рођена је 1970. године у Нишу. По професији је дипломирани правник са положеним правосудним испитом. Радно искуство у струци стекла је на пословима адвокатског и судијског приправника, адвоката као и у приватној компанији.

У органима Града Ниша била је ангажована на пословима у Секретаријату за скупштинске послове, послове Градског већа и међународну сарадњу а затим je у Управи за грађанска стања и опште послове била шеф Одсека за грађанска стања и шеф Одсека за радне односе.

Функцију секретара Градског већа обављала је у периоду од 2008. до 2012. године као и у периоду од 2016. до 2017. године. Функцију начелника Службе за послове Градског већа обављала је у периоду од 2017. до 2020. године.

Акредитовани је предавач Националне академије за јавну управу у следећим областима: управљање у јавној управи, лични развој и вештине, систем јавне управе и нормативни процес и уређивање рада органа и служби јединице локалне самоуправе. 

Члан је Одбора за системска питања и управу Сталне конференције градова и општина. 

У својству експерта учесник је многобројних пројеката који се односе на реформу државне управе и локалне самоуправе у Републици Србији.

На положају в.д. начелника Градске управе за органе Града и грађанска стања налази се од јануара 2021. године.

Говори енглески и француски језик.