Биографија

Градски правобранилац

Марија Брајдић

Телефон:
Е-пошта:

Рођена је у Нишу 1968. године. Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Нишу 1993. године а правосудни испит положила је у Београду 1996. године.

Била је уписана у Регистар Адвокатске коморе Ниш 1993. као адвокатски приправник. Радила је као судски приправник у Окружном суду у Нишу у периоду од 1994. до 1996. године. Од 1996. до 1998. године обављала је послове заступања пред судовима као овлашћено лице јавних и приватних предузећа.

Своју професионалну каријеру у Градској управи Града Ниша започиње 1999. године у Управи за планирање и изградњу као шеф Одсека за издавање грађевинских дозвола, а затим Одсека за легализацију. 14 година била је на руководећим радним местима и функцијама у градским управама и секретаријатима.  У 2 мандата обављала је функцију начелнице Управе Градске општине Палилула почев од 2012.године.

У 2 узастопна мандата председавала је Одбором Сталне конференције градова и општина (СКГО)  за системска питања и управу. Била је члан СКГО мреже  начелника општинских и градских управа,  члан СКГО мреже за људске ресурсе и члан Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности града.

Поседује СКГО и ОЕБС сертификате из области управљања људским ресурсима, добре управе, партиципативног буџетирања, јавно – приватног партнерства и јачања конкурентности на локалном нивоу. Била је одговорна за успостављање система менаџмента квалитетом ИСО 9001:2008 у Градској општини Палилула и добијање ресертификата за пружање услуга у надлежности градске општине и унапређење стандарда живота у заједници. Прошла је обуку Центра за едукацију „Шта пословдавац треба да зна о измени уговорених обавеза“ као и обуку  организовану од стране Реформатора „Наставак реформе и нови прописи од значаја за ЈЛС“. Учествовала је у пројекту „Модернизација управљања и администрирање земљиштем МЕГА 2“ Агенције САД за међународни развој (USAID) и била сарадник на пројекту „Лепша Србија“ Програма за развој Уједињених нација (UNDP).  

Поседује дозволу Министарства правде за посредовање као медијатор од 2018. године.  Лиценцирани је тренер Националне академије за јавну управу од 2019. године.

Изабрана је на функцију Правобраниоца Града Ниша октобра 2020.године.