Актуелно

КВАРОВИ, РАДОВИ НА ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ И ПРЕКИДИ У ВОДОСНАБДЕВАЊУ

Квар на водоводној мрежи у улици Здравке Вучковић

Вода на асфалту у улици Здравке Вучковић у висини броја 72, потребно раскопавање. Због радова на поправци водоводне мреже, доћиће до прекида водоснабдевања у овој улици до 15 сати.

Поправка прикључних веза у насељу Суви До

Радови на поправци прикључних веза у улици Милорада Пешића бр. 22 и улици Симе Јоцића бр. 38 у насељу Суви До, са раскопавањем на обе локације. Због ових радова доћиће до прекида водоснабдевања у овим улицама до 15 сати.

Село Мрамор – Мраморско Брдо

Кварови на водоводној мрежи у селу Мрамор на више локација. Због радова на поправци водоводне мреже доћиће до прекида водоснабдевања у Мрамору и Мраморском брду до 15 сати.

Село Вртиште

Квар на прикључној вези у Београдској улици у селу Вртиште. Због радова на поправци прикључне везе, доћиће до прекида водоснабдевања у овој улици до 15 сати.

Железничка бр. 57 Трупале

Квар на прикључној вези у Железничкој улици код броја 57 у селу Трупале. Због радова на поправци прикључне везе, доћиће до прекида водоснабдевања у овој улици до 15 сати.

Још садржаја