Актуелно

КВАРОВИ, РАДОВИ НА ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ И ПРЕКИДИ У ВОДОСНАБДЕВАЊУ

Медошевац, Маршала Тита

Квар на прикључној вези у улици Маршала Тита бр. 63 у селу Медошевац, нужно раскопавањњ. Због радова на поправци прикључне везе, доћиће до прекида водоснабдевања у овој улици до 15 сати.

Кварови у Мрамору

Кварови на водоводној мрежи у селу Мрамор на две локације, потребно раскопавање. Због радова н поправци водоводне мреже доћиће до прекида водоснабдевања у овом селу до 15 сати.

Село Суповац

Квар на водоводној мрежи у селу Суповац код железничког моста, потребно раскопавање. Због радова на поправци водоводне мреже доћиће до прекида водоснабдевања у овом селу до 15 сати.

Квар на водоводној мрежи у Горњој Врежини

Квар на водоводној мрежи код цркве у Горњој врежини. Због радова на поправци водоводне мреже доћиће до прекида водоснабдевања у овом селу до 15 сати.

Насеље Беверли Хилс, Бранка Ћопића 12а

Прикључење новог корисника у улици Бранка Ћопића бр. 12 а. Због радова на прикључењу корисника доћиће прекида водоснабдевања у овом насељу до 15 сати.

Марка Јовановића

Кварови на прикључним везама и шахтама корисника. Због поправке кварова на прикључним везама могући су прекиди у водоснабдевању у овој улици до 15 сати.

Његошева

Кварови на прикључним везама и шахтама корисника. Због поправке кварова на прикључним везама могући су прекиди у водоснабдевању у овој улици до 15 сати.

Марина Држића

Кварови на прикључним везама и шахтама корисника. Због поправке кварова на прикључним везама могући су прекиди у водоснабдевању у овој улици до 15 сати.

Браће Игњатовић

Кварови на прикључним везама и шахтама корисника. Због поправке кварова на прикључним везама могући су прекиди у водоснабдевању у овој улици до 15 сати.

Мирничка

Кварови на прикључним везама и шахтама корисника. Због поправке кварова на прикључним везама могући су прекиди у водоснабдевању у овој улици до 15 сати.

Сутјеска

Кварови на прикључним везама и шахтама корисника. Због поправке кварова на прикључним везама могући су прекиди у водоснабдевању у овој улици до 15 сати.

Рајићева

Кварови на прикључним везама и шахтама корисника. Због поправке кварова на прикључним везама могући су прекиди у водоснабдевању у овој улици до 15 сати.

Још садржаја