Актуелно

Јавни позив за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи , термостатских вентила и делитеља топлоте

На основу Решења Градског већа број 1396-24/2022-03, Град Ниш објављује Јавни позив за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи ,  термостатских  вентила и делитеља топлоте (у даљем тексту: Јавни позив)

Позивамо сва домаћинства да се јаве за следеће мере:

 • Набавка и уградња соларних панела, инвертера и пратеће инсталације за породичне куће за производњу електричне енергије за сопствене потребе, уградње двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије, и израде неопходне техничке документације и извештаја извођача радова на уградњи соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије који су у складу са законом неопходни приликом прикључења на дистрибутивни систем. Снага соларних панела не може бити већа од одобрене снаге мерног места, која је наведена у рачуну за утрошену електричну енергију, а максимално до или једнако 6 kW и остале неопходне инсталације за производњу електричне енергије и прикључење на дистрибутивни систем у складу са Прилогом 4 из Јавног позива;
 • Унапређење термотехничких система зграде путем замене система или дела система ефикаснијим системом путем:
  • уградње електронских регулисаних циркулационих пумпи за породичне куће
  • опремања система грејања са уређајима за регулацију и мерење предате количине топлоте објекту (калориметри, делитељи топлоте, баланс вентили) за станове и стамбене зграде.

Позивамо све стамбене заједнице да се јаве за следеће мере:

 • Унапређење термотехничких система зграде путем замене система или дела система ефикаснијим системом путем:
  • уградње електронских регулисаних циркулационих пумпи за породичне куће
  • опремања система грејања са уређајима за регулацију и мерење предате количине топлоте објекту (калориметри, делитељи топлоте, баланс вентили) за станове и стамбене зграде.

Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објављивања, закључно 23.01.2023 године.

Конкурсна документација за Јавни позив може се преузети на званичној интернет страници Града Ниша www.ni.rs  и званичној интернет страници Канцеларије за локални економски развој www.investnis.rs  или на шалтерима Градских управа Града Ниша, у улици Николе Пашића бр. 24, Ниш.

 

 

Пријаве на Јавни позив достављају се у затвореној коверти са назнаком:

 

Пријава по Јавном позиву за  суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи,  термостатских  вентила и делитеља топлоте – НЕ ОТВАРАТИ

 

Комплетна  пријава на Јавни позив се доставља са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте, поштом на адресу:

 

Град Ниш

Градска управа за органе Града и грађанска стања

ул. Николе Пашића бр. 24, Ниш

за

-Комисију за реализацију мера енергетске санације-

 

или лично на шалтерима Јединственог управног места, ул.  Николе Пашића бр. 24, Ниш

 

За све додатне информације и обавештења подносилац пријаве може се обратити на контакт телефон 018/504-658 или на е-mail: kler@gu.ni.rs

 

Конкурсна документација(.zip)

Још садржаја