Актуелно

ЈАВНИ ПОЗИВ за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији Града Ниша за 2023. годину

JАВНИ ПОЗИВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША ЗА 2023. ГОДИНУ

 

На основу Решење Градског већа број 1658-7/2023-03 од 01.12.2023 године, Град Ниш објављује Јавни позив за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији Града Ниша за 2023. годину.
Позивамо све власнике/сувласнике/кориснике породичних кућа и станова који живе на адреси објекта за који се подноси пријава, који поседују доказ о легалности објекта, и који имају пријављену имовину на територији Града Ниш, без дуговања по основу пореза на имовину да се јаве за следећу меру:
1) замена спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача

2) постављања термичке изолације спољних зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору

3) постављања термичке изолације испод кровног покривача или таванице

4) заменa постојећег грејача простора на чврсто гориво, течно гориво или електричну енергију (котао или пећ) ефикаснијим котлом на гас

5) заменa постојећег грејача простора на чврсто гориво, течно гориво или електричну енергију (котао или пећ) ефикаснијим котлом на биомасу

6) уградња топлотних пумпи

7) замене постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела и пратећег прибора.

8) уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде;

9) уградња соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије за сопствене потребе, уградње двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије и израде неопходне техничке документације и извештаја извођача радова на уградњи соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије који су у складу са законом неопходни приликом прикључења на дистрибутивни систем.
10) Израда техничке документације у складу са Прилогом 3

Јавни позив ће трајати до утрошка средстава, а најдуже до 31.12.2023. године.

Конкурсна документација за Јавни позив може се преузети на интернет страници Града Ниша www.ni.rs и Канцеларије за локални економски развој www.investnis.rs , или на шалтерима Јединственог управног места Града Ниша, у улици Николе Пашића 24, Ниш.

За све додатне информације и обавештења подносилац пријаве може се обратити на контакт телефон 018/504-658 или на е-mail: kler@gu.ni.rs

 

Јавни позив за грађане-мере енергетске ефикасности 2023

Решење – Јавни позив енергетска санација породичних кућа

Прилог 1-Пријавни образац-грађани EE 23

Прилог 2-IV Листа привредних субјеката на дан 17.01.2024

Прилог 3-тех. док.

Прилог 4- Изјава власника-сувласника

Прилог 5 – Изјава за поступање по служб. дужности

Још садржаја