Актуелно

Јавни позив за избор привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колекотра за централну припрему потрошне топле воде на територији града Ниша у 2022. години

На основу Решење Градског већа број  од 16.06.2022.године, Град Ниш Ниш објављује Јавни позив ради избора привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за  централну припрему потрошне топле воде на територији Града Ниша у 2022. годни.

 

Позивамо привредне субјекте који  су уписани у регистар АПР-а, а регистровани су као привредна друштва и предузетници најмање  шест месеци од дана подношења пријаве, над којима није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације и који имају важеће атесте за материјале и производе да се јаве за реализацију следећеих мера:

 • заменa спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама за породичне куће и станове;
 • заменa спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама, за стамбене зграде;
 • постављање и набавка материјала за термичку изолацију зидова, таваница изнад отворених пролаза, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору за породичне куће;
 • постављање и набавка материјала за термичку изолацију зидова, таваница изнад отворених пролаза,подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору застамбене зграде;
 • постављање и набавка материјала за термичку изолацију испод кровног покривача за породичне куће
 • набавка и инсталација котлова на природни гас и/или биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка), грејачa простора или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим, за породичне куће и станове;
 • набавка и инсталација котлова на природни гас и/или биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка), грејачa простора, или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим, за стамбене зграде;
 • замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела-радијатораи пратећег прибора за породичне куће и станове;
 • замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела-радијатораи пратећег прибора за стамбене зграде;
 • набавка и уградња топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног система (грејач простора или комбиновани грејач) за породичне куће;
 • набавка и уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде за грејање санитарне потрошне топле воде и пратеће инсталације грејног система за породичне куће.

 

            Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања, закључно са 01.07.2022. године.

 

За све додатне информације и обавештења подносилац пријаве може се обратити на контакт телефон 018/504-658.

 

За информације у вези Јавног позива можете се обратити на електронску адресу: е-mail: kler@gu.ni.rs

Прилози:

Јавни позив за привредне субјекте ЕЕ 2022

Правилник -термички омотачи, термотехничке инсталације соларни колектори

Решење о расписивању јавног позива за привредне субјекте за спровођење

Још садржаја