Актуелно

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ КАМЕНИЧКОГ ВИСА О ВИКЕНД НАСЕЉА НА ПОТЕСУ КАМЕНИЦА – ЦЕРЈЕ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Извештај о стратешкој процени утицаја ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ КАМЕНИЧКОГ ВИСА О ВИКЕНД НАСЕЉА НА ПОТЕСУ КАМЕНИЦА – ЦЕРЈЕ на животну средину

Током трајања јавног увида, а закључно са 26.07.2022.године, свако правно и физичко лице има право да достави примедбу на Нацрт измена Плана и Извештај о стратешкој процени утицаја, у писаном облику, на адресу: Град Ниш – Градска управа за грађевинарство, улица Генерала Транијеа бр.10. Ниш,  као и на следећем линку http://www.eservis.ni.rs/primedbeplanovi/Primedbe.aspx.

Још садржаја