Актуелно

ИЗМЕНА ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА СМАЊЕЊА ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА У ГРАДУ НИШУ ПОРЕКЛОМ ИЗ ИНДИВИДУАЛНИХ ИЗВОРА, ПРИКЉУЧЕЊЕМ НА СИСТЕМ ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА У 2023. ГОДИНИ

ИЗМЕНА ЈАВНОГ КОНКУРСА
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА СМАЊЕЊА ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА У ГРАДУ НИШУ ПОРЕКЛОМ ИЗ ИНДИВИДУАЛНИХ ИЗВОРА, ПРИКЉУЧЕЊЕМ НА СИСТЕМ ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА У 2023. ГОДИНИ
 
 
Врши се измена у Јавном конкурсу за спровођење мера смањења загађења ваздуха у Граду Нишу пореклом из индивидуалних извора прикључењем на систем даљинског грејања у 2023. години, који је објављен 27.10.2023. године (у даљем тексту: Јавни конкурс).
Досадашњим текстом Јавног конкурса било је прописано да рок за реализацију инвестиције истиче 31.12.2023. године. Овом изменом Јавног конкурса рок за реализацију инвестиција продужава се на 30.06.2024. године.
 
 
 

Још садржаја