Актуелно

Град Ниш у првих десет градова у Југоисточној Европи са повољним пословним окружењем

Ниш је у првих десет градова у Европи са повољним пословним окружењем, председава Клубом градова и општина са повољним пословним окружењем у Србији (БФЦ клуб), што јасно показује да смо препознати као Град који својим предностима привлачи инвестиције. Опремање индустријске зоне Север 1 и 2 додатно ће унапредити пословну климу и омогућити отварање нових радних места, што ће додатно смањити број људи који су на евиденцији НСЗ.

Чињеница да је први пут број незапослених у Нишу испод 20 хиљада је резултат стратешког планирања и рада који се заснивају на одрживом развоју, знању и иновациајма и преласку са линералне на циркуларну економију. Повољно пословно окружење обезбеђује нове инвестиције и проширење капацитета постојећих домаћих и страних компанија које послују у Нишу, рекао је проф. др Владислав Марјановић, члан Градског већа.

Он је објаснио да је стратешки циљ повећање броја радних места, више новца у градској каси од пореза на зараде, повећање конкурентности и промоција потенцијала, нове директне стране инвестиције, што је и предвиђено локалним економским планом и акционим планом запошљавања.

Још садржаја