Биографија

Начелник Градске управе за грађевинарство

Горан Здравковић

Рођен је 1966. године у Нишу. Дипломирао је на Грађевинском факултету Универзитета у Нишу.

Прво професионално ангажовање на месту шефа градилишта било је у ДП „Водомот“ где је радио до 1998. године. Затим прелази у Градску управу Града Ниша у Секретаријат за скупштинске послове.

Од 2000. године до 2018. године био је помоћник начелника Службе за одржавање и заједничке послове.

Од 2018. године до 2020. био је ангажован у Секретаријату за инвестиције. 2020. године био је шеф Oдсека за озакоњење у Градској управи за грађевинарство а 2021. постављен је за шефа Oдсека обједињене процедуре.

Новембра 2022. именован је за вршиоца дужности начелника Градске управе за грађевинарство.

Има положен испит за рад у државним органима.

Ожењен, отац једног детета.