Биографија

директор

Душан Радивојевић

Телефон:
Е-пошта:

Душан Радивојевић рођен је 1977. године у Нишу. Дипломирао је 2002. године на Грађевинско-архитектонском факултету Универзитета у Нишу на одсеку хидротехничке конструкције. Поред положеног државног стручног испита и стручног испита Инжењерске коморе Србије, поседује и четири лиценце Инжењерске коморе Србије као одговорни пројектант, одговорни извођач радова, одговорни планер и одговорни урбаниста.

Непосредно по дипломирању заснива радни однос у Водопривредном предузећу „Јужна Морава“ где се оперативно бави изградњом регулације реке Јужне Мораве у функцији заштите Коридора 10.

Марта 2003. године прелази у Јавно предузеће Завод за урбанизам Ниш где, за 14 година рада, учествује у изради многих  пројеката, студија, урбанистичких и просторних планова и врши функцију техничког директора.

Од маја 2017. године рад наставља у Канцеларији за локални економски развој и пројекте Града Ниша на позицији руководиоца Сектора за припрему и спровођење инфраструктурних пројеката. Неки од значајнијих пројеката којима је руководио су:  изградња фабрике компаније „Цумтобел“, изградња Научно технолошког парка, прикупљање и пречишћавање отпадних вода. Од фебруара 2019. године руководи Секретаријатом за инвестиције Града Ниша, а од  децембра 2019. преузима руковођење Канцеларијом за локални економски развој.

Као члан стручних комисија за планове, делегиран испред ресорног Министарства, учествoвао је у раду Комисије за планове Општине Бољевац (од марта 2014. до  марта 2018. године), Општине Куршумлија (од априла 2012. до априла 2016. године), Општине Бела Паланка (од октобра 2010. до октобра 2014. године).

У оквиру ангажовања у Ижињерској комори Србије од 2016. године био је председник Регионалног одбора извођача радова Регионалног центра Ниш, затим координатор Регионалног центра Ниш, као и члан четвртог сазива Скупштине Инжењерске коморе Србије и председник Комисије за израду критеријума за вредновање инжењерских услуга Управног одбора Инжењерске коморе Србије.

Члан је Скупштине Научно технолошког парка Ниш.

Говори енглески језик.

Ожењен, отац две кћери.