Сервисне информације

prekidi_kvarovi_3007.jpg

EM30 јула, 20201min74

 

Село Хум

Вода на улици, нужан је ископ на више локација у селу Хум (улице Данила Прице, Браће Јанковић). Због радова на поправци водоводне мреже биће у прекиду водоснабдевање до 15 сати у селу Хум.

Кнез Село

Вода на улици, потребан је ископ на више локација у Кнез Селу, према излетишту и изнад чесме друга улица лево. Због радова на поправци водоводне мреже биће у прекиду водоснабдевање до 15 сати у Кнез Селу.

Улица Похорска бр. 18

Вода на површини, нужан је ископ у Похорској улици, код броја 18. Због радова на поправци водоводне мреже биће у прекиду водоснабдевање до 15 сати у Похорској улици и могућ је прекид у околним улицама: Иванградској, Габровачка река и Ђевђелијској.

Дезинфекциона средства

Обавља се стална допуна дезинфекционог средства на означеним локацијама у граду.


prekidi_kvarovi_2907.jpg

EM29 јула, 20201min70

Горњи Матејевац, улица Чаренска бб

Вода на улици, нужан је ископ у Чаренској улици бб. Због радова на поправци водоводне мреже биће у прекиду водоснабдевање до 15 сати у делу села Горњи Матејевац (Чаренска и околне улице: Љутице Богдана, Краља Милутина, Таковска).

Горњи Матејевац, улица Хајдук Вељкова бр. 26

Вода на улици, потребан је ископ у улици Хајдук Вељковој бр. 26, у Горњем Матејевцу. Због радова на поправци водоводне мреже могућ је прекид водоснабдевања до 15 сати у делу села Горњи Матејевац (Хајдук Вељкова, Поп Игњатова и Краљевића Марка).

Горњи Матејевац, улица Водоводска бр. 9

Влага се појављује у сутурену по речима корисника, нужно је раскопавање у ул. Водоводској бр. 9, у селу Горњи Матејевац. Због радова на поправци прикључне везе могућ је прекид водоснабдевања до 15 сати у делу села Горњи Матејевац (Водоводска улица).

Насеље Девети мај, ул. Топличког партизанског одреда бр. 143

Вода на површини, појављује се ноћу, нужан је ископ у ул. Топличког партизанског одреда бр. 143, у насељу Девети мај. Због радова на поправци водоводне мреже биће у прекиду водоснабдевање до 15 сати у делу насеља Девети мај, крајњи део улице Топличког партизанског одреда.

Село Вртиште, ул. Београдска бр. 2

Вода на површини, потребан је ископ и замена везе у Београдској улици бр. 2, у селу Вртиште. Због радова на поправци прикључне везе могућ је прекид водоснабдевања до 15 сати за мали број корисника у селу Вртиште, тренутно је без воде само поменута адреса, Београдска бр. 2.

Село Рујник

Припрема се ауто-цистерна за снабдевање житеља села Рујник пијаћом водом. Цистерна ће боравити у поменутом селу у времену од 11 до 15 сати.


prekidi_kvarovi_2807.jpg

EM28 јула, 20201min60

Улица Горичка бр. 69

Вода на улици, нужан је ископ у Горичкој улици, код броја 69. Због радова на поправци водоводне мреже биће у прекиду водоснабдевање до 15 сати у Горичкој улици.

Село Поповац, ул. Милета Ђурђановића бр. 5

Вода на улици, потребан је ископ у улици Милета Ђурђановића бр. 5, у селу Поповац. Због радова на поправци водоводне мреже могућ је прекид водоснабдевања до 15 сати у улици Милета Ђурђановића.

Улица Јована Бабунског бр. 13

Вода на површини, нужан је ископ у улици Јована Бабунског, испред стамбене зграде бр.13. Због радова на поправци прикључне везе биће у прекиду водоснабдевање до 15 сати у делу улице Јована Бабунског (поменута стамбена зграда).

Село Хум, ул. Данила Прице

Вода на површини, потребан је ископ на више места у улици Данила Прице, у селу Хум. Због радова на поправци прикључних веза биће у прекиду водоснабдевање до 15 сати у селу Хум.

Село Доња Топоница

Вода на површини, потребан је ручни ископ на јавној чесми у селу Доња Топоница. Због радова на поправци прикључне везе могућ је прекид водоснабдевања до 15 сати за мали број корисника у селу Доња Топоница, поред јавне чесме.

Село Рујник

Припрема се ауто-цистерна за снабдевање житеља села Рујник пијаћом водом. Цистерна ће боравити у поменутом селу у времену од 11 до 15 сати.


prekidi_kvarovi_2407.jpg

EM27 јула, 20201min65

Село Доње Међурово, Ћирила и Методија бр. 3

Вода на улици, нужан је ископ у улици Ћирила и Методија бр. 3, у селу Доње Међурово. Због радова на поправци водоводне мреже биће у прекиду водоснабдевање до 15 сати у делу села Доње Међурово (улица Ћирила и Методија).

Село Суви До, ул. Данила Вучковића бр. 4

Вода на улици, потребан је ископ у улици Данила Вучковића, код броја 4, у селу Суви До. Због радова на поправци водоводне мреже биће у прекиду водоснабдевање до 15 сати у делу села Суви До (улица Данила Вучковића).

Село Паси Пољана, улица Сердара Јоле Пилетића бб

Вода на површини, нужан је ископ у улици Сердара Јоле Пилетића бб (код фирме“ENMON“), у селу Паси Пољана. Због радова на поправци водоводне мреже биће у прекиду водоснабдевање до 15 сати у дели села Паси Пољана (улица Сердара Јоле Пилетића).

Село Паси Пољана, улица Учитеља Спиридона бб

Вода на улици, потребан је ископ  у улици Учитеља Спиридона бб. Због радова на поправци водоводне мреже биће у прекиду водоснабдевање до 15 сати у делу села Паси Пољана (улица Учитеља Спиридона).


prekidi_kvarovi_2407.jpg

EM24 јула, 20201min127

Насеље Никола Тесла, ул. Раде Кончара бр. 43

Вода на улици, нужан је ископ у улици Раде Кончара бр. 43, у насељу Никола Тесла. Због радова на поправци водоводне мреже биће у прекиду водоснабдевање до 15 сати у улици Раде Кончара.

Село Суви До, ул. Данила Вучковића бр. 4

Вода на улици, потребан је ископ у улици Данила Вучковића, код броја 4, у селу Суви До. Због радова на поправци водоводне мреже биће у прекиду водоснабдевање до 15 сати у делу села Суви До (улица Данила Вучковића).

Улица Сврљишког партизанског одреда бр. 10

Вода на површини, нужан је ископ у улици Сврљишког партизанског одреда, код броја 10. Због радова на поправци водоводне мреже биће у прекиду водоснабдевање до 15 сати у делу улице Сврљишког партизанског одреда, од улице Марина Држића до Булевара Шабана Бајрамовића.

Село Доња Топоница

Вода на улици, потребан је ископ  у селу Доња Топоница, код споменика. Због радова на поправци водоводне мреже биће у прекиду водоснабдевање до 15 сати у делу села Доња Топоница, на простору око места хаварије.

Улица Станоја Главаша бр. 37

Вода на улици, нужан је ископ у улици Станоја Главаша, код броја 37. Због радова на поправци прикључне везе могућ је прекид водоснабдевања до 15 сати у делу улице Станоја Главаша (мањи број домаћинстава близу места хаварије).


prekidi_kvarovi_2307.jpg

EM23 јула, 20201min118

Село Хум

Наставак радова од претходног дана у селу Хум, у улицама Браће Јанковић и Данила Прице. Због радова на поправци водоводне мреже у прекиду је водоснабдевање до 15 сати у селу Хум.

Бубањ село, улица Првомајска бб

Вода на почетку улице, потребан је ископ у Првомајској улици бб, у Бубањ селу. Због радова на поправци водоводне мреже биће у прекиду водоснабдевање до 15 сати у делу Бубањ села (Првомајска улица).

Село Доње Међурово, ул. Ћирила и Методија бр. 3

Вода на површини, нужан је ископ у улици Ћирила и Методија, код бр. 3 у селу Доње Међурово. Због радова на поправци водоводне мреже биће у прекиду водоснабдевање до 15 сати у улици Ћирила и Методија.

Улица Васе Пелагића бр. 3

Вода на улици, потребан је ископ  у улици Васе Пелагића, код броја 3. Због радова на поправци водоводне мреже биће у прекиду водоснабдевање до 15 сати на простору од Књажевачке улице до реке Нишаве.

Улица Војводе Мишића бр. 54

Вода цури у земљаном делу испод живе ограде, потребан је ископ у улици Војводе Мишића, код бр. 54. Због радова на поправци водоводне мреже могућ је прекид водоснабдевања до 15 сати у делу улице Војводе Мишића, од ул. Војводе Танкосића до Булевара Немањића.

Улица Игманска бб

Обављају се од јуче најављени радови на водоводној мрежи у Игманској улици. Због интервенције  у прекиду је водоснабдевање до 15 сати у вишим деловима Игманске улице, и околним улицама: Трстеничкој, Црвена звезда и Трајка Јовановића.


prekidi_kvarovi_2207-1.jpg

EM23 јула, 20201min91

Село Хум на више локација

Вода на улици, неопходан је ископ на неколико локација у селу Хум, у улицама Победе и Данила Прице. Због радова на поправци водоводне мреже биће у прекиду водоснабдевање до 15 сати у селу Хум.

Улица Шуматовачка бр. 15

Вода на улици, потребан је ископ у Шуматовачкој улици, код броја 15. Због радова на поправци водоводне мреже биће у прекиду водоснабдевање до 15 сати у Шуматовачкој и околним улицама: Јелене Димитријевић и Анете Андрејевић.

Улица Сврљишког партизанског одреда бр. 101

Вода на површини, нужан је ископ у улици Сврљишког партизанског одреда, код броја 101. Због радова на поправци водоводне мреже биће у прекиду водоснабдевање до 15 сати у делу улице Сврљишког партизанског одреда, од улице Марина Држића до улице Петра Велебита. Могућ је прекид и у неким околним улицама: Жарка Јерковића, Миладина Поповића и Хероја Поп Миће, у истом временском термину, до 15 сати.

Улица Душанова бр. 79

Због радова на прикључној вези у Душановој улици код бр. 79, неће бити прекида у водоснабдевању осим за стамбени објекат на поменутој адреси.


prekidi_kvarovi_2207.jpg

EM22 јула, 20201min104

Село Хум на више локација

Вода на улици, неопходан је ископ на неколико локација у селу Хум, у улицама Победе и Данила Прице. Због радова на поправци водоводне мреже биће у прекиду водоснабдевање до 15 сати у селу Хум.

Улица Шуматовачка бр. 15

Вода на улици, потребан је ископ у Шуматовачкој улици, код броја 15. Због радова на поправци водоводне мреже биће у прекиду водоснабдевање до 15 сати у Шуматовачкој и околним улицама: Јелене Димитријевић и Анете Андрејевић.

Улица Сврљишког партизанског одреда бр. 101

Вода на површини, нужан је ископ у улици Сврљишког партизанског одреда, код броја 101. Због радова на поправци водоводне мреже биће у прекиду водоснабдевање до 15 сати у делу улице Сврљишког партизанског одреда, од улице Марина Држића до улице Петра Велебита. Могућ је прекид и у неким околним улицама: Жарка Јерковића, Миладина Поповића и Хероја Поп Миће, у истом временском термину, до 15 сати.

Улица Душанова бр. 79

Због радова на прикључној вези у Душановој улици код бр. 79, неће бити прекида у водоснабдевању осим за стамбени објекат на поменутој адреси.


prekidi_kvarovi_2107.jpg

EM21 јула, 20201min93

Горњи Матејевац, на две локацијe

Вода на улици, неопходан је ископ на две локације у селу Горњи Матејевац, у улицама Ливађанској бр. 38 и Краља Милутина бр. 8. Због радова на поправци водоводне мреже могућ је прекид водоснабдевања до 15 сати у селу Горњи Матејевац.

Село Поповац, улица Милета Ђурђановића бр. 92

Вода на улици, потребан је ископ у улици Милета Ђурђановића бр. 92, у селу Поповац. Због радова на поправци прикључне везе биће у прекиду водоснабдевање до 15 сати у делу улице Милета Ђурђановића (неколико домаћинстава поред броја 92). За време док трају радови биће забрањен саобраћај у делу улице где се врши интервенција.

Мраморско брдо, на више локација

Вода на површини, обавезан је ископ на две локације на Мраморском брду, на путу за Александрово (код бензинске пумпе) и код тржног објекта“Симпо“. Због радова на поправци прикључних веза могућ је прекид водоснабдевања до 15 сати на Мраморском брду.

Насеље Никола Тесла, ул. Булевар Св. Цара Константина бб

Вода цури испод старог моста на неприступачном месту у улици Булевар Св. Цара Константина бб, у насељу Никола Тесла. Због интервенције на мрежи AC 100 биће у прекиду водоснабдевање до 15 сати у делу улице Булевар Св. Цара Константина(десетак домаћинстава).


prekidi_kvarovi_2007.jpg

EM20 јула, 20201min145

Село Горњи Матејевац, улица Ливађанска код бр. 4 и 8

Вода на улици, неопходан је ископ на две локација у Ливађанској улици у Горњем Матејевцу, испред бројева 4 и 8. Због радова на поправци водоводне мреже биће у прекиду водоснабдевање до 15 сати у Ливађанској улици, због вентила је могућ прекид у целом селу Горњи Матејевац.

Насеље Доња Врежина, улица Зајечарска бр. 22

Вода на улици, потребан је ископ коловоз-земља у Зајечарској улици, испред броја 22 у насељу Доња Врежина. Због радова на поправци водоводне мреже биће у прекиду водоснабдевање до 15 сати у делу насеља, од бензинске пумпе до Скопске улице (Бохињска улица, Милеве Марић Ајнштајн, Скопска, Зајечарска, део Просветне, могућ прекид и у још неким улицама).

Улица Пушкинова, код бројева 15 и 39

Вода на површини, обавезан је ископ на две локације у Пушкиновој улици, испред бројева 15 и 39. Због радова на поправци прикључних веза биће у прекиду водоснабдевања до 15 сати у Пушкиновој улици.

Село Трупале, улица Нишка бр. 7

Вода избија у дворишту корисника, потребан је ископ у Нишкој улици бр. 7, у селу Трупале. Због радова на поправци прикључне везе биће у прекиду водоснабдевање до 15 сати у делу села Трупале (Нишка улица).