Parking Day – Синђелићев трг

АСФАЛТ АРТ 2022 (Стреет арт – плато испред Дечије библиотеке на Синђелићевом тргу)
Интервенција представља безбедоносни пешачки коридор и садржи културолошке и еколошке елементе.

ТОК ЗНАЊА је уметнички путоказ приказан сликом на асфалту чије је идејно решење у складу са постојећим визуелним решењем на зидовим Дечије библиотеке. Допринос овог визуелног решења је исцртавање путоказа ради безбедног изласка из Библиотеке до парка пре свега за децу кориснике, али и све пролазнике. Одатле и назив Ток знања сугерише и ветар знања, полет при учењу, игри, машти, жељи за новим сазнањима.
Предложени концепт је у форми акварелске слике на којој су присутне основне боје које могу да забаве пролазнике, посетиоце локалитета. Тако ће плавом бојом бити обележени кругови који се у саобраћајној сигнализацији користе за обавештења. Жути троуглови мобилности у саобраћају, а сви заједно повезани линијама, цртежом и бојом. Ток знања ће бити вођен ветром где ће неки елементи бити обележени корацима знања (књигом), које ће подсетити и случајне пролазнике на књигу, или спортску активност (школице). Неки од елемената који се прожимају кроз слику су и четка која сугерише стазу за безбеднији прелаз улице до парка. Плави ток, ветар и вода, асоцијације на плаву боју појавиће се у форми ветрењаче, знака за рециклажу – сугестија на значај екологије, искоришћење потенцијала и очувања екосистема планете где ће бити приказане и звезде као јасна асоцијација на чист ваздух.
Изазов у реализацији ове уметничке интервенције биће терен на којем се налази. Услови нису идеални у смислу да површина тротоара није адекватна, није равана и има велики број препрека, свакако ће слика бити прилагођена терену.