Актуелно

87. седница Градског већа 07 07 2021

Одлука о расписивању Јавног конкурса за попуњавање положаја начелника Градске управе за органе Града и грађанска стања

Одлука о расписивању Јавног конкурса за попуњавање положаја начелника Градске управе за финансије

Одлука о расписивању Јавног конкурса за попуњавање положаја начелника Градске управе за грађевинарство

Одлука о расписивању Јавног конкурса за попуњавање положаја начелника Градске управе за комуналне делатности и инспекцијске послове

Одлука о расписивању Јавног конкурса за попуњавање положаја начелника Градске управе за друштвене делатности

Одлука о расписивању Јавног конкурса за попуњавање положаја начелника Градске управе за имовину и одрживи развој

Одлука о расписивању Јавног конкурса за попуњавање положаја заменика начелника Градске управе за органе Града и грађанска стања

Одлука о расписивању Јавног конкурса за попуњавање положаја заменика начелника Градске управе за финансије

Одлука о расписивању Јавног конкурса за попуњавање положаја заменика начелника Градске управе за грађевинарство

Одлука о расписивању Јавног конкурса за попуњавање положаја заменика начелника Градске управе за комуналне делатности и инспекцијске послове

Одлука о расписивању Јавног конкурса за попуњавање положаја заменика начелника Градске управе за друштвене делатности

Одлука о расписивању Јавног конкурса за попуњавање положаја заменика начелника Градске управе за имовину и одрживи развој

Решење о постављењу вршиоца дужности начелника Градске управе за комуналне делатности и инспекцијске послове

Решење о постављењу вршиоца дужности заменика начелника Градске управе за комуналне делатности и инспекцијске послове

Решење о постављењу вршиоца дужности заменика начелника Градске управе за имовину и одрживи развој

Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности начелника Градске управе за комуналне делатности и инспекцијске послове

Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности заменика начелника Градске управе за грађевинарство

Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности заменика начелника Градске управе за комуналне делатности и инспекцијске послове

Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности заменика начелника Градске управе за имовину и одрживи развој

Измене и допуне Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за 2021. годину

Још садржаја