Актуелно

Виртуелни матичар

  • Захтев за издавање извода из матичне књиге рођених
  • Захтев за издавање извода из матичне књиге венчаних
  • Захтев за издавање извода из матичне књиге умрлих
  • Захтев за издавање уверења о држављанству
  • Изјава о сагласности прибављања и обраде личних података
Веб портал: ni.rs/vm

Још садржаја