Актуелно

Решење о расписивању јавног конкурса за спровођење мера смањења загађења ваздуха у граду Нишу пореклом из индивидуалних извора, прикључењем на систем даљинског грејања у 2023. години

 


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА СМАЊЕЊА ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА У ГРАДУ НИШУ ПОРЕКЛОМ ИЗ ИНДИВИДУАЛНИХ ИЗВОРА, ПРИКЉУЧЕЊЕМ НА СИСТЕМ ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА У 2023.ГОДИНИ

На основу Решење Градског већа број 1548-3/2023-03 од 26.10.2023. године, Град Ниш објављује Јавни позив за спровођење мера смањења загађења ваздуха у Граду Нишу пореклом из индивидуалних извора, прикључењем на систем даљинског грејања у 2023.години.

Позивамо све власнике/сувласнике породичних кућа и станова који живе на адреси објекта у коме се врши прикључење на систем даљинског грејања, који поседују доказ о легалности објекта,  и који имају пријављену имовину на територији Града Ниш, без дуговања по основу пореза на имовину да се јаве за следећу меру:

Уклањање постојећих уређаја за грејање и прикључење на систем даљинског грејања

Максимално учешће Града износи до 400.000,00  динара са обрачунатим порезом на додату вредност, односно до 50%  укупне вредности са обрачунатим порезом на додату вредност, или шта је од ова два параметра мање.

 

Рок за подношење пријава је 15 (петнаест) дана од дана објављивања на званичној интернет страници Града Ниша www.ni.rs, званичној интернет страници Канцеларије за локални економски развој www.investnis.rs и огласној табли органа и служби Града Ниша.

За све додатне информације и обавештења подносилац пријаве може се обратити на контакт телефон 018/504-658 или на е-mail: kler@gu.ni.rs

 

Прилог 1-Пријавни формулар

 

Прилог 2-Изјава о члановима домаћинства

 

Прилог 3-Изјава о сагласности за прибављање података

 

Прилог 4.1.  Измена правилника-прикључење на систем даљинског грејања

 

Прилог 4-Правилник

Прилог 04_JП ГРАЂАНИ-ПРИКЉУЧЦИ 2023.

 

Решење ГВ – Јавни конкурс – даљинско грејање

 

 

Још садржаја