Актуелно

Приступ информацијама од јавног значаја

Закон гарантује свакоме право на слободан приступ информацијама од јавног значаја. Информације од јавног значаја су оне информације које су садржане у документима у поседу било ког органа јавне власти, настале у њиховом раду или у вези са њиховим радом, а за које јавност има оправдан интерес да зна. Стога је право на слободан приступ информацијама од јавног значаја у суштини право на приступ службеним документима.

О приступу информацијама од јавног значаја можете прочитати више на сајту Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, или кликом на овај линк.

Захтев се може поднети поштом, или лично на писарници Градске управе, на адреси Николе Пашића 24, 18 000 Ниш,такође можете приступити путем имејла.

Овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја

Драган Вујичић Телефон: 018/504-727

Е-пошта: Dragan.Vuјicic@gu.ni.rs

Адреса: 7. јули 2

Информације о упућивању жалби Поверенику можете прочитати на овом линку.

Још садржаја