Актуелно

Планирани радови – Блоковско уређење зеленила

У уторак 06. јуна ЈКП „Медиана“  радиће на пражњењу корпи и сакупљању смећа по списку. Сакупљање и транспорт отпада ради се по редовној динамици.

Распоред чистилица : Ратка Вукумировића -Зајечарска, Новосадска, Симе Матавуља, Струмска, Соколска, Новопазарска, Душка Радовића, Др Петра Вучинића, Стефана Стефановића, Југовићева, Топличина, Козарачка, Стевана Немања, Косаничка, Рашићева, Цара Уроша, Војводе Косте Војиновића, Високог Стевана, Краљевића Марка, Цара Лазара,  Лазе Костића, Момчила Поповића, Стојана Новаковића, Дечанска, Катићева, Доситеја Обрадовића, Јабланичка, Светозара Милетића, Мајке Јевросиме, Саве Ковачевића, Светосавска, Кеј 29. децембар , Милентијева, Лоле Рибара, Мачванска и Јеронимова.        

Одржавање зеленила Булевар Медијана, Византијски булевар, Душана Поповића, Љубомира Николића, Трг Краља Милана, Трг Републике, Вождова, Петра Аранђеловића : кошење тарупом, шишање живице,поливање, скидање старе расаде, фрезирање, садња расаде, лошење леђном, чанковање стабала, плевљење кана и  шишање живе ограде.

Уређење блоквског зеленила : Драгише Цветковић и  Булевар Др Зорана Ђинђића.

Уређење и одржавање мобилијара : парк Светог Саве, Трг Учитељ Тасе, парк код универзитета и насеље Адриа.           

Још садржаја