Биографија

вршилац дужности начелника

Миљан Ћирковић

Рођен је 1991. године у Приштини. Дипломирао је на Економском факултету Универзитета у Нишу 2014. године на смеру финансије, банкарство и осугурање. 2016. године, на истом факултету, стекао је звање мастер на истом смеру.

Своју професионалну каријеру у локалној самоуправи започео је 2015. године у Градској општини Нишка Бања на пословима увођења и примене стандарда ИСО 9001, а након тога  на пословима планирања буџета у Одсеку за финансије. Био је ангажован на увођењу ЕРП система рачуноводства. Од 2017. до 2019. био је координатор групе у оквиру програма „Реформа пореза на имовину“ а затим је постављен за шефа Канцеларије за локални економски развој Градске општине Нишка Бања.

2019. године заснива радни однос у Градској управи Града Ниша у Служби за послове Скупштине Града на пословима односа са јавношћу председника Скупштине а од маја 2020. ради као шеф Одсека за послове председника Скупштине. Октобра исте године преузима функцију руководиоца Сектора за статистику и робне резерве у Секретаријату за привреду.

Јануара 2021. постаје в.д. заменика начелника Градске управе за друштвене делатности а од  јуна 2021.  в.д. начелника Градске управе за друштвене делатности.