Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај

Адреса: Генерала Транијеа 11a (трећи спрат)
Телефон: 018/504-533
Факс: 018/296-066, 296-067
Начелник: Миодраг Брешковић, e-пошта: bmiodrag@gu.ni.rs
Заменик начелника: Хранислав Ђорђевић, e-пошта: djhranislav@gu.ni.rs
Помоћник начелника: Владислава Ивковић, e-пошта: ivladislava@gu.ni.rs
Снежана Јовановић, e-пошта: jsnezana@gu.ni.rs
Чедомир Стипсић, e-пошта: scedomir@gu.ni.rs

Плава зона:


 Вести:

Привремено се укидају стајалишта на линији 35 у оба смера: Коњички клуб, Бубањ село 1, Бубањ село 2 и Бубањ село 3.

O реду вожње можете се информисати на сајту: www.jgpnis.rs


 Обавештења:


 Упутства и помоћ грађанима:


О Управи за комуналне делатности, енергетику и саобраћај

Прописи које примењује Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај

Цертификација повољног пословног окружења општина и градова у југоисточној Европи – BFC SEE


 Огранизациона структура: