Комисија за спровођење конкурса за избор програма и пројеката од јавног интереса