Секретаријат за образовање

image_pdfimage_print
Адреса: Ниш, ул. Вожда Карађорђа број 16
                       Телефон: 018/504-523
                             Факс: 018/504-524

 


Информатор о раду Секретаријата за образовање


Особе за контакт у Секретаријату:

 

Секретар Секретаријата за образовање
Марина Костић

Телефон: 018/504-523; Факс: 018/504-524;

e-mail: Мarina.Кostic@gu.ni.rs

 

Технички секретар

Марина Петровић

Телефон: 018/404-523; Факс: 018-504-524;

e-mail: Мarina.Petrovic@gu.ni.rs

 

Руководилац  сектора за финансијске послове у области васпитања и образовања
Јелица Велаја

Телефон: 018/504-526; Факс: 018/504-524;

e-mail: Jelica.Velaja@gu.ni.rs

 

Руководилац сектора за за правне, опште  и послове развоја
Бојана Станковић

Телефон: 018/504-526; Факс: 018/504-524;

e-mail: Bojana.Stankovic@gu.ni.rs

 

Шеф одсека за финансијске послове за област васпитања и образовања
Светлана Стојковић

Телефон: 018/504-634; Факс: 018/504-524;

e-mail: Svetlana.Stojkovic@gu.ni.rs

УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ