Секретаријат за културу и информисање

image_pdfimage_print
Адреса: Вожда Карађорђа бр. 16
Телефон: 018/ 505 – 633
Факс: 018/ 505 – 632

ИНФОРМАТОР О РАДУ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА КУЛТУРУ И ИНФОРМИСАЊЕ


Секретаријат за културу и информисање образује се за област културе и информисања.

 

Радно време Секретаријата за финансије је од 7,30 – 15,30 часова.

 

Организациона структура Секретаријата за финансије

 

Организационе унутрашње јединице секретаријата су један секtoр и један одсек и са са две групе у оквиру истих.

Сектором руководи помоћник секретара, одсеком руководи шеф одсека, групом руководи координатор групе.

 

Особе за контакт:

 

Небојша Стевановић – Секретар Секретаријата, Nebojsa.Stevanovic@gu.ni.rs

Зорица Вељковић – Помоћник Секретара, Zorica.Veljkovic@gu.ni.rs

Павлина Михајленко – Шеф Одсека, Pavlina.Mihajlenko@gu.ni.rs

Снежана Влатковић – Координатор групе, Snezana.Vlatkovic@gu.ni.rs

Звонимир Костић – Координатор групе, Zvonimir.Kostic@gu.ni.rs