Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај

image_pdfimage_print
Адреса: ул. Вожда Карађорђа 24, 18000 Ниш
Телефон: 018/504-533
Факс: 018/296-066; 296-067
E-mail:  ukdes@gu.ni.rs

Информатор о раду Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај


Секретар Секретаријата

Владислава Ивковић

Телефон: 018/504-533

Факс: 018/296-066; 296-067

e-mail Vladislava.Ivkovic@gu.ni.rs

 

Руководилац  Сектора за правно-економске послове

Миљан  Стевановић, дипл. правник.

 

Телефон: 018/504-533

Факс: 018/296-066;296-067

е-mail Miljan.Stevanovic@gu.ni.rs

 

Руководилац Сектора за комуналне делатности и енергетику

Хранислав Ђорђевић, дипл. економиста.

 

Телефон: 018/504-533

Факс: 018/ 296-066;296-067

e-mail Hranislav.Djordjevic @gu.ni.rs

 

Руководилац  Сектора за саобраћај

Александар Ранђеловић, дипл. правник.

 

Телефон: 018/504-533

Факс: 018/296-066;296-067

e-mail Aleksandar.Randjelovic@gu.ni.rs

 

Руководилац за Сектор за послове припреме и реализације Програма пословања ЈП и ЈКП

Чедомир Стипсић, дипл. инжињер грађевине.

 

Телефон: 018/504-533

Факс: 018/296-066;296-067

е-mail Cedomir.Stipsic@gu.ni.rs

 

У Секретаријату постоје следеће унутрашње организационе јединице:

А. СЕКТОР ЗА ПРАВНО-ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ

 

У оквиру Сектора за правно-економске послове образује се један одсек:

  1. Одсек за правне и економске послове

 

Руководилац  Сектора за правно-економске послове је

Миљан  Стевановић, дипл. правник.

 

Телефон: 018/504-533

Факс: 018/296-066;296-067

е-mail Miljan.Stevanovic@gu.ni.rs

 

Одсеком за правне и економске послове руководи шеф одсека Снежана Милосављевић, дипл. правник.

 

Телефон: 018/504-539

Факс: 018/296-066;296-067

е-mail Snezana.Milosavljevic@gu.ni.rs

 

Б. СЕКТОР ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ЕНЕРГЕТИКУ

 

У оквиру Сектора за  комуналне делатности и енергетику образује се један одсек:

1.Одсек за комуналне послове и енергетику

 

Руководилац  Сектора за комуналне делатности и енергетику је Хранислав Ђорђевић, дипл. економиста.

 

Телефон: 018/504-533

Факс: 018/ 296-066;296-067

e-mail Hranislav.Djordjevic@gu.ni.rs

 

Одсеком за комуналне послове и енергетику руководи шеф одсека, Ана Николић, дипл. инжењер машинства.

 

Телефон: 018/504-587

Факс: 018/ 296-066;296-067

e-mail Ana.Nikolic@gu.ni.rs

 

В. СЕКТОР ЗА САОБРАЋАЈ

 

У оквиру Сектора за  саобраћај образује се један одсек:

  1. Одсек за саобраћај 

Руководилац Сектора за саобраћај је Александар Ранђеловић, дипл. правник.

 

Телефон: 018/504-533

Факс: 018/296-066;296-067

e-mail Aleksandar.Randjelovic@gu.ni.rs

 

Одсеком за саобраћај руководи шеф одсека, Игор Трајковић, дипл. инжењер саобраћаја.

 

Телефон: 018/504-733

Факс: 018/ 296-066;296-067

e-mail Igor.Trajkovic@gu.ni.rs

 

Г. СЕКТОР ЗА ПОСЛОВЕ ПРИПРЕМЕ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП И ЈКП

 

У оквиру Сектора за послове припреме и реализације програма пословања ЈП и ЈКП образује се један одсек:

1.Одсек за послове припреме и праћење Програма пословања ЈП и ЈКП 

Руководилац  Сектора за послове припреме и реализације програма пословања ЈП и ЈКП је Чедомир Стипсић, дипл. Инжењер грађевине.

 

Телефон: 018/504-533

Факс: 018/296-066;296-067

е-mail Cedomir.Stipsic@gu.ni.rs

 

Одсеком за послове припреме и праћења Програма пословања ЈП и ЈКП руководи шеф одсека, Јасмина Крстић, дипл. правник.

Телефон: 018/504-540

Факс: 018/296-066;296-067

e-mail Jasmina.Krstic@gu.ni.rs


Упутства и помоћ грађанима:

  1. Захтев за кретање и заустављање теретних возила у централној градској зони (плава зона), потребна документа за издавање решења за кретање и заустављање теретних возила у централној градској зони са мапом плаве зоне;
  2. Захтев за издавање решења за измену режима саобраћаја;
  3. Захтев за издавање уверења, решења за одобравање обављања делатности такси превоза на територији Града Ниша;
  4. Захтев за резервацију паркинг места;
  5. Захтев за постављање саобраћајне сигнализације, физичких препрека и обележавање;
  6. Захтев за издавање решења за раскопавање јавних површина ради постављања подземних објеката, инсталација и прикључака, њиховог одржавања, реконструкције и постављања надземних објеката са таксама и накнадама;
  7. Захтев за издавање решења за ексхумацију са потребном документацијом и таксама;
  8. Захтев за издавање решења о локацији, начину уређења простора, броју, врсти и типу посуда за сакупљање комуналног отпада;