Помоћници Градоначелника

image_pdfimage_print

МИЛОШ МИЛОШЕВИЋ

 

Милош Милошевић рођен је 25. априла 1987. године,

 Основну и средњу школу завршио  је у Нишу.

 Дипломирао је на Електронском факултет у Нишу 2012. године са оценом 10 на тему „Управљање електричним котлом за централно грејање мобилним телефоном“.

Своју професионалну каријеру започео је 2013. године у Привредном друштву „Југоисток“ д.о.о. на пословима одржавања и контроле мерних места.

Марта 2014. године почиње са радом у Кабинету генералног директора ПД „Југоисток“ као стручни сарадник, где постиже запажене резултате у области наплате потраживања и смањивања нетехничких губитака.

Након дипломирања, у сарадњи са професорима Електронског факултета у Нишу наставља рад на Пројекту паметна кућа.

Од 2016. до 2018. Године обављао је дужност члана Градског већа Града Ниша, ресорно задуженог за планирање, изградњу и енергетику.

Од јуна 2018. до именовања на функцију Помоћника Градоначелника био је запослен у ЈП Градска топлана  Ниш.

Члан је Српске напредне странке.

 

ГОРАН МИЛОСАВЉЕВИЋ

 

Горан Милосављевић, мастер историчар, рођен је 10. августа 1987. године. Завршио је Гимназију „Бора Станковић“ у Нишу. Филозофски факултет Универзитета у Нишу уписао је 2006. године, где је дипломирао 2010. године стекавши звање дипломираног историчара. На истом факултету 2012. године стекао је звање мастер историчара, након чега је уписао докторске академске студије на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

Током студија обављао је функцију председника Савеза студената у три мандата, председника Извршног одбора Студентског парламента, члана Савета и Наставно научног већа Филозофског факултета. На Универзитету у Нишу обављао је функцију потпредседника Савеза студената, потпредседника Студентског парламента и члана Савета Универзитета у два мандата. Организатор је и учесник више научних скупова, јавних расправа, дебата, разговора и гостовања, као и научних трибина на Филозофском и Правном факултету Универзитета у Нишу.

Стручну праксу за стицање звања кустоса обављао је у Народном музеју Ниш у периоду од 2011. до 2012. године. У том периоду учествовао је у организацији више значајних изложби.

Поседује Потврду Центра за слободне изборе и демократију, Сертификат Компас комуникација, Сертификат Студентске уније Србије и Министарства омладине и спорта РС и сертификовани је тренер Националног демократског института.

Засновао је радни однос 01.07.2012. године у ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш где је обављао послове портпарола, док је од 01.01.2015. године распоређен на место шефа Службе за обраду матичних података.

Говори енглески, а служи се и шпанским језиком. Ожењен је.