208. sednica Gradskog veća biće održana 22.11.2019. godine sa početkom u 13,30 časova


Event Details

  • Date: