Град Ниш

Ул. 7.jули 2, 18105 Ниш

Телефон: 018/50-44-11

E-пошта: gradonacelnica.nisa@ni.rs

_____________________________________

ТЕЛЕФОНИ ГРАДСКИХ УПРАВА

УПРАВА ЗА ОРГАНЕ ГРАДА И ГРАЂАНСКА СТАЊА:

018/50-55-11

УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО:

018/50-44-66

УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ:

018/50-44-77

УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ:

018/50-44-55

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ:

018/50-45-11

УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ:

018/50-45-33

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ:

018/209-239