Водовод

logo_vodovod-1.png

Mirjana Radić27 марта, 20201min81

Поштовани корисници,

У складу са уведеним мерама током ванредног стања у Републици Србији,које су донешене услед пандемије који је изазвао Корона вирус Ковид – 19, а у циљу одржавања стабилности и функционалности система водоснабдевања и каналисања у наредном периоду, ЈКП „Наиссус„ Ниш вам упућује обавештење о начину плаћања услуга у новонасталој ситуацији.

Одлуком Надзорног Одбора предузећа бр. 11887/1-1 од 26.03.2020. године свим грађанима, корисницима услуга ЈКП „Наиссус“ Ниш, одобрено је одложено плаћање рачуна до окончања ванредног стања, без камате.

Молимо вас да уколико имате могућности, рачуне за извршене услуге водовода и канализације измирите на шалтерима банака, овлашћених мењачница или електронским путем.

Плаћање се обавља тако што корисник, поред основних личних података, предвиђени износ уплаћује на један од бројева жиро рачуна ЈКП „Наиссус„- Ниш (налазе се у горњем десном углу оригиналног рачуна), а у рубрици „позив на број„, унесе матични број потрошача из оригиналног рачуна ЈКП „Наиссус„-а

Хвала Вам на сарадњи и солидарности!

ЈКП „НАИССУС“ НИШ


logo_vodovod-1.png

Mirjana Radić27 марта, 20201min56

Улица Рајићева 36

Вода на улици, нужно је раскопавање у улици Рајићевој код броја 36. Због радова на поправци везе доћиће до прекиду водоснабдевању у овој улици до 15 сати.

Мраморско брдо

Вода на улици, потребан је ископ на Мраморском брду. Због радова на поправци водоводне мреже биће у прекиду снабдевање водом до 15 сати на Мраморском брду.

Насеље Виник

Због квара на шиберу ваздушног вентила на магистралном цевоводу, изводиће се радови у Борској улици у насељу Виник код подвожњака. Услед ових радова доћиће до прекида у снабдевању водом до 15 сати.

 Цистерна за снабдевање села Рујник и Лесковик

По налогу Градског штаба за ванредне ситуације биће отпремљена ауто-цистерна за снабдевање пијаћом водом за села Рујник и Лесковик. Наменско возило биће присутно у поменутим селима до 15 сати, уколико постоје потребе мештана за снабдевањем потребне количине воде остаће и дуже.


ff.jpg

DM26 марта, 20201min86

  

 

Стевана Немање 73

Вода на површини, нужно је раскопавање у улици Стевана Немање код броја 73. Због радова на поправци прикључне веза биће у прекиду водоснабдевање до 15 сати у улици Стевана Немање као и у улицама Цара Лазара, Цара Уроша, Вискоког Стевана и Лазе Костића.

 

Цистерна за снабдевање села Доње Власе и Вукманово

По налогу штаба за ванредне ситуације биће отпремљена ауто-цистерна за снабдевање пијаћом водом за села Доње Власе и Вукманово. Наменско возило биће присутно у поменутим селима до 15 сати, уколико постоје потребе мештана за снабдевањем потребне количине воде остаће и дуже.


Vodovod_25032020.jpg

Mirjana Radić25 марта, 20201min64

Насеље Горњи Матејевац, на главном путу

Вода на површини, нужно је раскопавање у Горњем Матејевцу, код резервоара“Штрапа“. Због радова на поправци водоводне мреже биће у прекиду водоснабдевање до 15 сати у делу Горњег Матејевца према Кнез Селу.

Насеље Никола Тесла, улица Милана Јоксимовића бр. 7

Вода на улици, потребно је раскопавање у улици Милана Јоксимовића, код бр. 7, у насељу Никола Тесла. Због радова на поправци прикључне везе биће у прекиду снабдевање водом до 15 сати у улици Милана Јоксимовића.

Цистерна за снабдевање села Рујник и Лесковик

По налогу штаба за ванредне ситуације биће отпремљена ауто-цистерна за снабдевање пијаћом водом за села Рујник и Лесковик. Наменско возило биће присутно у поменутим селима до 15 сати, уколико постоје потребе маштана за снабдевањем потребне количине воде остаће и дуже.


logo_vodovod-1.png

Mirjana Radić24 марта, 20201min104

На основу Наредбе Градског штаба за ванредне ситуације Града Ниша бр. 1031-3/2020-01 од 23.03.2020. године, ЈКП“Наиссус“Ниш је дана 24.03.2020. године почео радове на привременом прикључењу корисника, који су предходно искључени са мреже Нишког водоводног система.

У првој фази, привремена прикључења на градску водоводну мрежу екипе ЈКП“Наиссус“ Ниш ће обављати код корисника који живе у ужем центру града, по основу приоритета и према поднетим захтевима.

Такође, ЈКП“Наиссус“  је на основу напред наведене Наредбе Градског штаба за ванредне ситуације Града Ниша, обуставило све активности на искључењима својих корисника са водоводне мреже Нишког водоводног система, у свим објектима који су намењени за становање.

Ове мере трајаће до окончања ванредног стања.

 

У Нишу, 24.03.2020. године

ЈКП“Наиссус“Ниш


Vodovod_24032020.jpg

Mirjana Radić24 марта, 20201min73

Улица Николе Пашића

Вода отиче испод асфалта и пропали су ивичњаци у улици Николе Пашића, код дрогерије“Lilly“. Због поправке прикључне везе могућ је прекид у снабдевању водом до 15 сати у делу улице Николе Пашића, од ОТP банке до зграде општине.

Улица Краља Вукашина

Вода на површини, потребно је раскопавање у улици Краља Вукашина. Због радова на поправци водоводне мреже биће у прекиду снабдевање водом до 15 сати у улици Краља Вукашина.

Улица Мирослава Радосављевића

Вода на површини и квар на хидранту у улици Мирослава Радосављевића. Због поправке прикључне везе и хидранта биће у прекиду снабдевање водом до 15 сати у улици Мирослава Радосављевића (бивша Пиротска).

Горњи Матејевац

Вода на површини, нужно је раскопавање у Горњем Матејевцу, код резервоара“Штрапа“. Због радова на поправци водоводне мреже биће у прекиду водоснабдевање до 15 сати у делу Горњег Матејевца према Кнез Селу.

Цистерна за снабдевање села Рујник, Лесковик, Доње Власе и Вукманово

По налогу штаба за ванредне ситуације отпремљена је ауто-цистерна за снабдевање пијаћом водом села: Рујник, Лесковик, Доње Власе и Вукманово. Наменско возило биће присутно на поменутим локацијама до 15 сати, уколико прилаз дозвољавају временски услови и проходност путева.


cvijiceva-radovi.jpg

Mirjana Radić23 марта, 20201min90

Насеље Никола Тесла, улица Раде Кончара бр. 4

Квар на прикључној вези, потребно је раскопавање у улици Раде Кончара, бр. 4, у насељу Никола Тесла. Због радова на оспосбљавању сервисног вентила ради замене првог вентила могућ је прекид у снабдевању водом до 15 сати у улици Раде Кончара.

Улица Овчепољска бр. 16

Вода отиче јер је трула прикључна веза, потребно је раскопавање у Овчепољској улици, код броја 16. Због интервенције могућ је прекид у снабдевању водом до 15 сати у Овчепољској улици.

Улица Јаворска бр. 10

Вода на површини, нужно је раскопавање у улици Јаворској, код бр. 10. Због радова на поправци водоводне мреже могућ је прекид у водоснабдевању до 15 сати у Јаворској улици.


cvijiceva-radovi.jpg

M S19 марта, 20201min94

Улица Рудничка бр. 4, II прилаз

Вода пуни шахту, наставак радова у Рудничкој улици код бр. 4, II прилаз. Због отежаних услова ископа могућ је мањи прекид у водоснабдевању до 15 сати у делу Рудничке улице, II прилаз.

Улица Пантелејска

Вода на површини, нужно је раскопавање у Пантелејској улици код кружног тока. Због радова на замени деоничног затварача могућ је прекид у снабдевању водом до 15 сати у делу Пантелејске улице, на простору око кружног тока.

Нишка Бања, улица Петра Сератлића бр. 10

Вода на улици, потребан је ископ у улици Петра Сератлића бр. 10, у Нишкој Бањи. Због интервенције на прикључној вези могућ је прекид у снабдевању водом до 15 сати у улици Петра Сератлића.

Село Медошевац, улица Светозара Марковића бр. 2

Вода на површини, потребан је ископ у улици Светозара Марковића бр. 2, у селу Медошевац. Због радова на поправци прикључне везе биће у прекиду снабдевање водом до 15 сати у ул. Светозара Марковића. На кратко је могућ прекид и у селу Медошевац.


Село-Белотинац-ул.-Његошева-бр.-112.jpg

M S18 марта, 20201min109

Село Белотинац, ул. Његошева бр. 112

Вода на улици, потребан је ископ у улици Његошевој, код бр. 112, у селу Белотинац. Због поправке водоводне мреже могућ је прекид у снабдевању водом до 15 сати у селу Белотинац.

Нишка Бања, улица Трг Републике бр. 44

Наставак радова у улици Трг Републике бр. 44, у Нишкој Бањи. Због интервенције на водоводној мрежи могућ је прекид у снабдевању водом до 15 сати у улици Трг Републике.

Насеље Бранко Бјеговић, улица 8. март

Вода на површини, нужно је раскопавање у улици 8. март, у насељу Бранко Бјеговић. Због радова на поправци прикључне везе могућ је прекид у снабдевању водом до 15 сати за кориснике у улици 8. март.

Горњи Матејевац, улица Савска бр. 1

Наставак радова на проналажењу и поправци квара у Савској улици бр. 1, у насељу Горњи Матејевац. Због дубинске хаварије могућ је прекид у водоснабдевању до 15 сати у делу насеља Горњи Матејевац.

Села Рујник и Лесковик

По налогу штаба за ванредне ситуације отпремљена је ауто-цистерна за снабдевање пијаћом водом у селима Рујник и Лесковик и обезбедиће да се сви корисници снабдеју потребном количином воде.


cvijiceva-radovi.jpg

M S17 марта, 20201min78

Обављају се неодложни радови на превезивању новоизграђене водоводне мреже улице Цвијићеве на улицу Ћирила и Методија. Због радова у прекиду је снабдевање водом у делу ул.Зеленгорске, од Ћирила и Методија до Војводе Танкосића. Улица Ћирила и Методија је без воде од Првомајске до Војводе Танкосића и прекид је у Цвијићевој од ул. Седмог јула до Ћирила и Методија. Обустављено је водоснабдевање до 15 сати и у улици Војводе Степе од Цвијићеве до Војводе Танкосића. Окончање радовца се предвиђа до 15 сати .