logo-SG-Nisa-manji-1280x720.jpg

EM9 октобра, 20201min235

На основу члана 72 Пословника Скупштине Града Ниша (”Службени лист Града Ниша”, број 6/2017 – пречишћен текст),

 

САЗИВАМ

5. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША

СЕДНИЦА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ 14.10.2020. ГОДИНЕ (среда)

СА ПОЧЕТКОМ У 09,00 САТИ

 

За 5. седницу Скупштине Града Ниша предлажем следећи:

 

Д Н Е В Н И  Р Е Д

 1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 4. СЕДНИЦE СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША
 2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ „НАРОДНОГ УНИВЕРЗИТЕТА“ НИШ
 3. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ И ГОДИШЊИ ОБРАЧУН ЗА 2019. ГОДИНУ „НАРОДНОГ УНИВЕРЗИТЕТА“ НИШ
 4. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ ЗА 2019. ГОДИНУ
 5. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ЗА 2019. ГОДИНУ, ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „СВЕТИ САВА“ НИШ
 6. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЦЕНТРА ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ, ОМЛАДИНЕ И ОДРАСЛИХ ЛИЦА МЕНТАЛНО ОМЕТЕНИХ У РАЗВОЈУ „МАРА“ У НИШУ ЗА 2019. ГОДИНУ И ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА ЦЕНТРА ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ, ОМЛАДИНЕ И ОДРАСЛИХ ЛИЦА МЕНТАЛНО ОМЕТЕНИХ У РАЗВОЈУ „МАРА“ У НИШУ ЗА 2019. ГОДИНУ
 7. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ЗА 2019. ГОДИНУ УСТАНОВЕ СИГУРНА КУЋА ЗА ЖЕНЕ И ДЕЦУ ЖРТВЕ ПОРОДИЧНОГ НАСИЉА НИШ
 8. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРВУ ИЗМЕНУ ПРОГРАМА РАДА ПОЗОРИШТА ЛУТАКА НИШ ЗА 2020. ГОДИНУ
 9. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ГОРИЦА“ НИШ ЗА 2020. ГОДИНУ
 10. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „МЕДИАНА“ НИШ ЗА 2020. ГОДИНУ
 11. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА“ НИШ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ УТВРЂЕНЕ ИЗВЕШТАЈЕМ О ПОСЛОВАЊУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2019. ГОДИНУ
 12. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ПАРКИНГ-СЕРВИС“-НИШ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ПО ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЕШТАЈУ ЗА 2019. ГОДИНУ
 13. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ ГРАДА НИША НИШ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ПО ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЕШТАЈУ ЗА 2019. ГОДИНУ
 14. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „MЕДИАНА“ НИШ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ПО ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЕШТАЈУ ЗА 2019. ГОДИНУ
 15. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „НАИССУС“ НИШ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ПО ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЕШТАЈУ ЗА 2019. ГОДИНУ
 16. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП ”ТРЖНИЦА” НИШ О  НАЧИНУ ПОКРИЋА ДЕЛА ГУБИТКА ПО ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЕШТАЈУ ЗА 2019. ГОДИНУ
 17. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ПО ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЕШТАЈУ ЗА 2019. ГОДИНУ
 18. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ  НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ПО ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЕШТАЈУ ЗА 2019.ГОДИНУ
 19. РЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП „ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА“ НИШ О РАСПОДЕЛИ ФИНАНСИЈСКЕ ДОБИТИ ПО РЕДОВНОМ ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЕШТАЈУ ЗА 2019. ГОДИНУ
 20. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ  НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ ”НИШСТАН” НИШ О ПОКРИЋУ НЕТО ГУБИТКА ПО ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЕШТАЈУ ЈП ”НИШСТАН” ЗА 2019. ГОДИНУ
 1. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ

 

 

 

            Седница ће се одржати у великој сали Скупштине Града Ниша, Улица Николе Пашића 24.

Молим Вас да седници ОБАВЕЗНО присуствујете, а у случају спречености обавестите на телефон: 504-422 или адресу skupstinagrada@gu.ni.rs.

 

Председник

 

Бобан Џунић

 

 

Прилог: оригинални документ

 

 


00.jpg

Mirjana Radić3 октобра, 20201min436

Данас је одржана  4.  седница Скупштине Града Ниша. Након усвајања Одлуке о изменама одлуке о приступању изради Плана развоја  Града Ниша за период 2021-2027. године, усвојене су по хитном поступку и одлуке о преносу јавне својине на републичку, у оквиру пројекта изградње фабрике за лед расвету, као и одлука о додатној  делатности установе „Мара“ . Такође, усвојени су годишњи извештаји о раду  са финансијским извештајем  установа чији је оснивач Град, а изабрани су и нови директор Апотекарске установе Ниш и в.д. директора ЈКП „Горице“.


logo-SG-Nisa-manji-1280x720.jpg

Mirjana Radić26 септембра, 20202min443

На основу члана 72 Пословника Скупштине Града Ниша (”Службени лист Града Ниша”, број 6/2017 – пречишћен текст),

САЗИВАМ

4. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША

СЕДНИЦА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ 2.10.2020. ГОДИНЕ (петак)

СА ПОЧЕТКОМ У 09,00 САТИ

За 4. седницу Скупштине Града Ниша предлажем следећи:

 

Д Н Е В Н И  Р Е Д

 1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 3. СЕДНИЦE СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША
 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА НИША ЗА ПЕРИОД ОД 2021 – 2027. ГОДИНЕ
 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ НИШ
 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ НИШ ЗА 2019. ГОДИНУ И ЗАВРШНИ РАЧУН СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ О ОСТВАРЕНИМ ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ НИШ ЗА ПЕРИОД 01.01.2019.-31.12.2019. ГОДИНЕ
 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ НАРОДНОГ МУЗЕЈА НИШ ЗА 2019. ГОДИНУ
 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ JAВНЕ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ПЧЕЛИЦА“ НИШ ЗА ПЕРИОД 1.1-31.12.2019. ГОДИНЕ
 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ ПРОГРАМА ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА ЈАВНЕ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ “ПЧЕЛИЦА” НИШ ЗА 2020. ГОДИНУ
 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА O УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА НИШ ЗА 2019. ГОДИНУ
 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ УСТАНОВЕ НИШКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ЗА 2019. ГОДИНУ
 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА ОУСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ НИШКОГ СИМФОНИЈСКОГ ОРКЕСТРА ЗА 2019. ГОДИНУ
 1. ПРЕДЛОГРЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ ГАЛЕРИЈЕ САВРЕМЕНЕ ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ НИШ ЗА 2019. ГОДИНУ
 1. ПРЕДЛОГРЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА НИШ ЗА 2019. ГОДИНУ
 1. ПРЕДЛОГРЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ ПОЗОРИШТА ЛУТАКА НИШ ЗА 2019. ГОДИНУ
 1. ПРЕДЛОГРЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПОСЛОВАЊЕМ ЗА 2019. ГОДИНУ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „СТЕВАН СРЕМАЦ“ НИШ
 1. ПРЕДЛОГРЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ УСТАНОВЕ СА ФИНАНСИЈСКИМ  ИЗВЕШТАЈЕМ ЗА 2019. ГОДИНУ  ДЕЧИЈЕГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА НИШ
 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ АПОТЕКАРСКЕ УСТАНОВЕ НИШ
 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА ОУСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЗУ АПОТЕКЕ НИШ ПО ЗАВРШНОМ РАЧУНУ ЗА 2019. ГОДИНУ СА ИЗВЕШТАЈЕМ О ИЗВРШЕЊУ ПЛАНА РАДА И ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2019. ГОДИНУ
 1. ПРЕДЛОГРЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ ЗАВОДА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ И ТУБЕРКУЛОЗУ НИШ ЗА 2019.ГОДИНУ
 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ПЛАНА РАДА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019. ДО 31.12.2019. ГОДИНЕ ДОМА ЗДРАВЉА НИШ И ИЗВЕШТАЈА О ФИНАНСИЈСКО-МАТЕРИЈАЛНОМ ПОСЛОВАЊУ ДОМА ЗДРАВЉА НИШ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019. ДО 31.12.2019. ГОДИНЕ
 1. ПРЕДЛОГРЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA О ПОСЛОВАЊУ ЗАВОДА ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ НИШ ЗА 2019. ГОДИНУ
 1. ПРЕДЛОГРЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ ЗА 2019. ГОДИНУ ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА НИШ
 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ ЗА 2019. ГОДИНУ ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА „НИШ“
 1. ПРЕДЛОГРЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ „ТРЖНИЦА“ НИШ О ИЗМЕНИ ПИЈАЧНОГ РЕДА ЗА МЕШОВИТЕ ПИЈАЦЕ
 1. ПРЕДЛОГРЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКА ТОПЛАНА“ НИШ
 1. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА ГРАДА НИША ЗА 2019. ГОДИНУ
 1. ПРЕДЛОГРЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГОРИЦА“ НИШ
 1. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ

            Седница ће се одржати у великој сали Скупштине Града Ниша, Улица Николе Пашића 24.

Молим Вас да седници ОБАВЕЗНО присуствујете, а у случају спречености обавестите на телефон: 504-422 или адресу skupstinagrada@gu.ni.rs.

                                                                                                                         Председник

                                                                                                                        Бобан Џунић

 

Прилог: Оригинални текст документа


a94c21a5927e1a0bbcdfa43d2ea5e5c3e84732a3e11e556f0fc771634b80507b
67c28a00c7fbe3d971b4bd309ce9fa6c6f133e31a6b406fe3c0e90c4d4b9a961
91c2f77dff9f697a69198642a57ef0dfb9d4eb8bd5273d510f79834a5361fb7d
095bc742d1260628e746007ba409e41c03baef808f5646f54cda1b510688e578
477a0f2ac3d4512d4430b6c8753b5f11c57991405643d101a0c52a54788fcd2a

M S14 септембра, 20201min492

Градска општина Палилула, обележила је 13.септембра, у Светиниколској цркви, своју славу “Сабор српских светитеља”.

Славском окупљању, које је одржано уз ограничен број гостију уз примену мере заштите, присуствовао је председник Скупштине Града Ниша и некадашњи председник општине Палилула Бобан Џунић, као и представници градских општина.

Протојереј ставрофор и ректор Богословије Милутин Тимотијевић са свештенством нишке епархије обавио је традиционални обред „резања славског колача“. Госте је поздравио председник општине Братислав Вучковић. Домаћин овогодишње славе био је Александар Ждрале. Овај важан дан за општину Палилула обележава се од 2005.године.


20200909_103431-1280x622.jpg

Mirjana Radić9 септембра, 20201min318

Данас је одржана трећа седница Скупштине  Града  Ниша. Заседање, на чијем је дневном реду било девет тачака,  и овога пута одржано је  у сали Официрског дома, зпог поштовања епидемиолошких мера и препоруке Штаба за ванредне ситуације Града Ниша.

На седници је усвојен  завршни рачун града Ниша  који је, како је председник Скупштине Града Бобан Џунић у обраћању новинарима образложио, у складу са чланом  82 Пословника о раду Скупштине  уврштен као тачка дневног реда по хитном поступку,   с обзиром на то да је рок за његово доношење 11.9.2020. године, а да је Извештај Државне ревизорске институције, који је саставни део поменуте одлуке, стигао  дана 7.9.2020. године.

Што се тиче допуне Одлуке о комуналном реду, председник Џунић је истакао да се предложеном допуном усаглашава  радно време угоститељских објеката на територији Града Ниша, док траје опасност од ширења заразне болести КОВИД 19, са радним временом тих објеката прописаним подзаконским актом Владе Републике Србије.

Такође, на данашњој седници донета су решења о именовању главног урбанисте Града Ниша, образовању Комисије за планове и решење о образовању Штаба за ванредне ситуације Града Ниша.


IMG-01602ca431e24b12b6619b105586b90a-V-1280x622.jpg

Mirjana Radić7 септембра, 20201min360

Данас је у Скупштини Града Ниша председник Скупштине Града Бобан Џунић одржао састанак са  шефовима одборничких група. Седници су присуствовали Звездан Миловановић, шеф Одборничке групе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ- ЗА НАШУ ДЕЦУ, проф. др Миле Илић, шеф Одборничке групе ИВИЦА ДАЧИЋ – СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ, ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА – ДРАГАН МАРКОВИЋ ПАЛМА,  Драгослав Ћирковић, шеф Одборничке групе НИШ МОЈ ГРАД, Никола Маринковић, шеф Одборничке групе СПАС НИШ и Славољуб Савић, шеф Одборничке групе ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ – ПУПС.

У оквиру разговора о планираним тачкама дневног реда заседања 3. седнице Скупштине града Ниша, заказане за среду 9. септембра 2020. године,  председник Џунић је истакао отвореност за све предлоге којима би се унапредио будући рад нишког парламента.

Осим постојања добре и конструктивне сарадње са извршним делом власти, председник Џунић је нагласио да скупштинска служба стоји на располагању свим одборничким групама у погледу стручне помоћи и подршке у раду свих одборника.


IMG-d6ab6e6435b72d1b12dc615d1e12643d-V-1280x720.jpg

DM20 августа, 20201min926

КОНСТИТУИСАНА СКУПШТИНА ГРАДА НИША

На данас одржаној седници Скупштине града Ниша, верификован је мандат 61-ог одборника. Већином гласова за председника градског парламента изабран је Бобан Џунић, адвокат из Ниша. За секретара је изабрана Ружица Ђорђевић, која је на тој дужности била и у предходном сазиву.

Иначе, већину градског парламента чини одборничка група СНС са 47 одборника, одборничка група СПС – ЈС има 6, „Ниш мој град“ 4, СПАС 3 а Руска странка 1 одборника.

Због епидемиолошких разлога, Конститутивна седница је одржана у сали Официрског дома, уместо у Великој сали Скупштине града.


grb.jpg

Mirjana Radić7 јула, 20206min833
 
 
            На основу члана 56 Закона о локалним изборима (”Службени гласник РС”, број 129/2007, 54/2011, 12/2020-I, 12/2020-II и 68/2020) и члана 2 Пословника Скупштине Града Ниша (”Службени лист Града Ниша”, број 6/2017 – пречишћен текст),
 
С А З И В А М
КОНСТИТУТИВНУ  СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША
СЕДНИЦА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ 20АВГУСТА 2020. ГОДИНЕ (четвртак)
СА ПОЧЕТКОМ У 09,00 САТИ
 
            За конститутивну седницу Скупштине Града Ниша предлажем следећи:
 
Д Н Е В Н И     Р Е Д
 
 1. ОБРАЗОВАЊЕ ВЕРИФИКАЦИОНОГ ОДБОРА
 2. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИЦИМА СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША
 3. ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША
 4. ПОСТАВЉЕЊЕ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША
 5. ИЗБОР ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША
  
      Седница ће се одржати у великој сали Скупштине Града Ниша, Улица Николе Пашића 24.
                                                                                                                                             
                                                                                                                                              Председник    
                                                                                                                                          мр Раде Рајковић

grb-720x340.jpg

Mirjana Radić4 марта, 20201min667

Имајући у виду чињеницу да су расписани локални избори, а у циљу истовременог одржавања избора на свим нивоима, у складу са чланом 87 Статута Града Ниша, председник Скупштине Града Ниша мр Раде Рајковић расписао је изборе за одборнике скупштина градских општина Града Ниша за 26. април 2020. године.

Ова одлука je објављена у „Службеном листу Града Ниша“ бр. 21/2020, од 4.3.2020. године

 

ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНА ГРАДСКИХ ОПШТИНА ГРАДА НИША