50.1.jpg

M S31 децембра, 20201min146

На деветој седници  Скупштине Града Ниша, разматрано је  39 тачака дневног реда. Oдборници су расправљали о програмима рада јавно комуналних предузећа и установа културе за 2021. годину као и о уређењу грађевинског земљишта и програму комуналне инфраструктуре. У циљу ефикаснијег рада, о појединим тачкама је вођена јединствена расправа. На седници је изабран нови секретар Скупштине града. Досадашњи секретар Ружица Ђорђевић поднела је оставку, због преласка на другу функцију,  а на њено место је постављена Светлана Китић која је до сада радила као самостални саветник у Служби за послове Скупштине града.


logo-SG-Nisa-manji-1280x720.jpg

Mirjana Radić24 децембра, 20201min136

На основу члана 72 Пословника Скупштине Града Ниша (”Службени лист Града Ниша”, број 6/2017 – пречишћен текст),

 

САЗИВАМ

9. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША

СЕДНИЦА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ 30.12.2020. ГОДИНЕ (среда)

СА ПОЧЕТКОМ У 09,00 САТИ

 

За 9. седницу Скупштине Града Ниша предлажем следећи:

 

 

Д Н Е В Н И  Р Е Д

 

 1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 8. СЕДНИЦE СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША

 

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПОСТАВЉЕЊУ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША

 

 1. ПРЕДЛОГ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ПРОСЕК, НА ПОДРУЧЈУ ГО НИШКА БАЊА

 

 1. ПРЕДЛОГ ПРВИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕПОНИЈЕ ОТПАДА „БУБАЊ“ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША- ПАРЦИЈАЛНЕ ИЗМЕНЕ

 

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА БЕРЧИНАЦ, НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ

 

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА КРАВЉЕ, НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ

 

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА СЕЧАНИЦА, НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ

 

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРВИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА – ТРЕЋА ФАЗА

 

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈА НАСЕЉА КУНОВИЦА, НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА

 

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈА НАСЕЉА ОСТРОВИЦА, НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА

 

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈА НАСЕЉА РАУТОВО, НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА

 

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О OТПИСУ ПОТРАЖИВАЊА ДОСПЕЛИХ НА ДАН 31.ДЕЦЕМБАР 2017. ГОДИНЕ УКЉУЧУЈУЋИ И ПРИПАДАЈУЋУ КАМАТУ ДО 06.ЈУЛА 2018. ГОДИНЕ И КОНВЕРЗИЈИ ПОТРАЖИВАЊА ДОСПЕЛИХ НА ДАН 31.12.2016. ГОДИНЕ ПО ОСНОВУ НЕИЗМИРЕНИХ ИЗВОРНИХ И УСТУПЉЕНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРAДА НИША У ТРАЈНИ УЛОГ У КАПИТАЛУ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ВОДНЕ ПУТЕВЕ „ИВАН МИЛУТИНОВИЋ – ПИМ“ АД ИЗ БЕОГРАДА

 

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИХВАТАЊУ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА УСТАНОВЕ ДЕЧИЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ „ДИВЉАНА“ НАСТАЛИХ У ПЕРИОДУ ПРЕ ПОЧЕТКА ПОСЛОВАЊА УСТАНОВЕ КАО ИНДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТА ГРАДА НИША

 

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ДРУГУ ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПЛАНА И ПРОГРАМА РАДА НАРОДНOГ ПОЗОРИШТА НИШ ЗА 2020. ГОДИНУ

 

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОДБОРА ЗА ИМЕНОВАЊЕ

 

 1. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ

 

          Седница ће се одржати у сали Официрског дома, Улица младих 28а.

Молим Вас да седници ОБАВЕЗНО присуствујете, а у случају спречености обавестите на телефон: 504-422 или адресу skupstinagrada@gu.ni.rs.

Председник

Бобан Џунић

 

Прилог: Оригинални текст документа


logo-SG-Nisa-manji-1280x720.jpg

DM11 децембра, 20201min337

На основу члана 72 Пословника Скупштине Града Ниша (”Службени лист Града Ниша”, број 6/2017 – пречишћен текст),

САЗИВАМ

8. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША

СЕДНИЦА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ 17.12.2020. ГОДИНЕ (четвртак)

СА ПОЧЕТКОМ У 09,00 САТИ

За 8. седницу Скупштине Града Ниша предлажем следећи:

 

Д Н Е В Н И  Р Е Д

 

 1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 7. СЕДНИЦE СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША
 1. ПРЕДЛОГ:

1)    ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА НИША ЗА 2021. ГОДИНУ

2)    КАДРОВСКОГ ПЛАНА ГРАДСКИХ УПРАВА ГРАДА НИША, КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ, ПРАВОБРАНИЛАШТВА ГРАДА НИША, КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА, БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ГРАДА НИША, СЛУЖБЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ ОРГАНА И СЛУЖБИ ГРАДА НИША И КАБИНЕТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА ЗА 2021. ГОДИНУ

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРИХОДА КОЈИ ПРИПАДАЈУ ГРАДУ, ОДНОСНО ГРАДСКИМ ОПШТИНАМА И РАСПОРЕДУ ТРАНСФЕРНИХ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НИША ГРАДСКИМ ОПШТИНАМА У 2021. ГОДИНИ
 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ГРАДСКИХ УПРАВА ГРАДА НИША
 1. ПРЕДЛОГ OДЛУКЕ О КАНЦЕЛАРИЈИ ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПОСТАВЉЕЊУ ЗАМЕНИКА ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА
 1. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ

            Седница ће се одржати у сали Официрског дома, Улица младих 28а.

Молим Вас да седници ОБАВЕЗНО присуствујете, а у случају спречености обавестите на телефон: 504-422 или адресу skupstinagrada@gu.ni.rs.

                                                                                                                         Председник

                                                                                                                        Бобан Џунић

Прилог: Оригинални текст документа


5-3.jpg

EM2 децембра, 20201min336
5 (3)
2 (3)
4 (3)
3 (3)
12
11
7 (2)

„КОРОНА“ УСЛОВИЛА РЕБАЛАНС БУЏЕТА ГРАДА

 

 

У великој сали Официрског дома, у амбијенту изложбе 5. Нишког салона, одржано је седмо заседање Нишког парламeнта. На почетку заседања Скупштине одборници су одали почаст преминулом патријарху Српске православне цркве Иринеју.

У дводневном раду Скупштине Града Ниша (30.новембра и 1.децембра), којом је председавао председник Бобан Џунић, разматрано је 38 тачака. Одлуком одборника Скупштине Града Ниша смањен је расход у буџету за 165 милиона динара у односу на првобитни планирани износ и сада износи 11.198 милиона динара. Због епидемије вируса короне бројни пројекти нису реализовани па је то условило да се обим буџета смањи за 1.46 одсто. Повећан је износ трансфера градским општинама за 35 милиона.

Одборници су на овој седници Скупштине расправљали о изменама програма пословања ЈП Дирекције за јавни превоз, Апотекарске установе, ЈП „Ниш стан“, Народног позоришта и СЦ „Чаир“ као и о Статуту Установе „Мара“. Разматране су измене и планови генералне регулације подручја у нишким општинама, просечним ценама квадрата непокретности за утврђивање пореза на имовину наредне године, као и о одлуци о начину регулисања дуга закупаца градских пословних простора за април, мај и јун ове године. Усвојена је и одлука о проширењу делатности ЈКП „Горица“ чија ће надлежност, у наредном периоду, бити и одржавање зелених површина на гробљима. Овај посао је до сада обављало ЈКП „Медиана“.

Одборници су именовали новог в.д. директора Народног универзитета, као и чланове школских одбора у неколико школа. Одређени су и чланови надзорних одбора Установе „Маре“, Спортског центра „Чаир“ и Управног одбора одмаралишта Дивљана.

Изабрани су  председници и чланови девет скупштинских комисија и савета,  а усвојена је и Одлука о допунама Одлуке о накнадама одборника, председника и чланова радних тела, која прописује да одборник са инвалидитетом може остварити накнаду у износу од 20% од просечне нето месечне зараде по запосленом у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког Завода за статистику, ради несметаног обављања функције одборника.


KOMISIJA-SGN-za-dodelu-nagrade-11.Januar-ph.D.Vidojkovic-15.jpg

EM27 новембра, 20204min186
KOMISIJA SGN za dodelu nagrade 11.Januar, ph.D.Vidojkovic (5)
KOMISIJA SGN za dodelu nagrade 11.Januar ph.D.Vidojkovic (7)
KOMISIJA SGN za dodelu nagrade 11.Januar, ph.D.Vidojkovic (15)

 

Награда ”11. ЈАНУАР” је највише признање Града Ниша које се додељује за изузетна достигнућа која афирмишу Град у привредним, друштвеним и другим областима. Прва седница Комисије за награде Града Ниша, којом је председавао председник Скупштине Града Ниша Бобан Џунић одржана je 26. новембра 2020. године, у кабинету председника Скупштине. Усвојен је план активности комисије и текст јавног позива за достављање предлога за доделу највишег јавног признања Града Ниша Награде ”11. ЈАНУАР”. Седници су присуствовали председник Комисије, Бобан Џунић председник Скупштине Града Ниша, проф. др Властимир Николић, проректор Универзитета у Нишу, Бранислав Цинцаревић, протојереј ставрофор-представник Епархије нишке, пуковник др Слађан Христов, официр Команде Копнене војске Србије, Душица Давидовић, Заменица градоначелнице Града Ниша (Заменик члана).
Након седнице Комисије за награде Града Ниша, која је одржана 26.новембра, председник Скупштине Града и председник Комисије, Бобан Џунић обратио се новинарима. Он је овим поводопм истакао да ће јавни позив бити објављен на сајту Града Ниша и путем средстава информисања. Награда се састоји од дипломе, статуете Ослободиоцима Града Ниша и новчаног износа и може се доделити појединцу или правном лицу из Ниша, појединачно или заједнички, без обзира на време и област достигнућа. Предлог за доделу Награде ”11. ЈАНУАР” може поднети сваки грађанин или правно лице у писаној форми, са образложењем достигнућа које се предлаже за Награду. Предлози се могу доставити од 01. до 15. децембра 2020. године, на адресу: Скупштина Града Ниша, са назнаком ”За Комисију за награде Града Ниша” или електронским путем на адресу: komisije.sg@gu.ni.rs

logo-SG-Nisa-manji-1280x720.jpg

EM25 новембра, 20203min275
На основу члана 72 Пословника Скупштине Града Ниша (”Службени лист Града Ниша”, број 6/2017 – пречишћен текст),
 
САЗИВАМ
7. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША
СЕДНИЦА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ 30.11.2020ГОДИНЕ (понедељак)
СА ПОЧЕТКОМ У 09,00 САТИ
 
За 7. седницу Скупштине Града Ниша предлажем следећи:
 
Д Н Е В Н И  Р Е Д
 
 1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 6. СЕДНИЦE СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША
 
 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПРЕНОСУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ НИШ, УЛ. КРАЉЕВИЋА МАРКА 13А, НА НЕПОКРЕТНОСТИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НИША, НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ И БЕЗ НАКНАДЕ
 
 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПРЕНОСУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „БУБАЊСКИ ХЕРОЈИ“ НИШ, УЛ. БУБАЊСКИХ ХЕРОЈА БР. 1, НА НЕПОКРЕТНОСТИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НИША, НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ И БЕЗ НАКНАДЕ
 
4.    ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ
 
            Седница ће се одржати у сали Официрског дома, Улица младих 28а.
Молим Вас да седници ОБАВЕЗНО присуствујете, а у случају спречености обавестите на телефон: 504-422 или адресу skupstinagrada@gu.ni.rs.  
 
   Председник
                                                                                                                       
                                                                                                                        Бобан Џунић

FB_IMG_1604388006305.jpg

Mirjana Radić3 новембра, 20201min336

Шеста седница Скупштине Града Ниша је, према Закључку Градског штаба за ванредне ситуације Града Ниша, одржана у сали Официрског дома, уз поштовање епидемиолошких мера, а на дневном реду седнице нашле су се 23 тачке. Седница је, на позив председника Бобана Џунића, почела минутом ћутања митрополиту црногорско-приморском Амфилохију

Одборници су дали сагласност на коначни Нацрт уговора о јавно-приватном партнерству за вршење услуга замене, реконструкције и одржавања дела система јавног осветљења на територији Града Ниша, што ће, како је председник Џунић у изјави медијима истакао, унапредити енергетску ефикасност и донети уштеду у оперативним трошковима јавног осветљења Града Ниша.

Такође, усвојене су одлуке о изменама и допунама одлука о оснивању установа културе, одлуке о повећању основног капитала ЈКП „Горица“ и ЈКП „Дирекција за јавни превоз Града Ниша“, решење о престанку права коришћења Основној школи „Мирослав Антић“ којим Градска топлана преузима систем топлотне енергије школе, решење о давању гараже у ТЦ „Амбасадор“ на коришћење  ЈКП „Паркинг сервису“.  Именован је директор Туристичке организације Ниш и в.д. директора установе „Дивљана“. Осим решења о именовању Комисије за награде Града Ниша, усвојена су и предложена решења о разрешењу  и именовању чланова управних, надзорних и школских одбора.


logo-SG-Nisa-manji-1280x720.jpg

EM29 октобра, 20201min218

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

О ПРОМЕНИ МЕСТА ОДРЖАВАЊА

6. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША

2. НОВЕМБРА 2020. ГОДИНЕ, СА ПОЧЕТКОМ У 9,00 САТИ

 

 

Обавештавам Вас да ће 6. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША, заказана за 2. новембар 2020. године (понедељак), са почетком у 9,00 сати, бити одржана у сали Официрског дома, Улица младих 28а, у складу са Закључком Градског штаба за ванредне ситуације Града Ниша, како би се испоштовале све епидемиолошке мере.

 

                                                                                                          Председник

 

                                                                                                       Бобан Џунић

Прилог: Оригинал документа


logo-SG-Nisa-manji-1280x720.jpg

M S28 октобра, 20201min266

САЗИВАМ

6. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША

СЕДНИЦА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ 2.11.2020. ГОДИНЕ (понедељак)

СА ПОЧЕТКОМ У 09,00 САТИ

За 6. седницу Скупштине Града Ниша предлажем следећи:

Д Н Е В Н И  Р Е Д

 

 1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 5. СЕДНИЦE СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША
 2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА КОНАЧНИ НАЦРТ УГОВОРА О ЈАВНО ПРИВАТНОМ-ПАРТНЕРСТВУ ЗА ВРШЕЊЕ УСЛУГА ЗАМЕНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ОДРЖАВАЊА ДЕЛА СИСТЕМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША
 3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА OДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ “СТЕВАН СРЕМАЦ” НИШ
 4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА НИШ
 5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА НИШ
 6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ НИШКОГ СИМФОНИЈСКОГ ОРКЕСТРА
 7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ПОЗOРИШТА ЛУТАКА НИШ
 8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ НАРОДНОГ МУЗЕЈА НИШ
 9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ДЕЧИЈЕГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА НИШ
 10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ УСТАНОВЕ НИШКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
 11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ГАЛЕРИЈЕ САВРЕМЕНЕ ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ НИШ
 12. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПРЕСТАНКУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „МИРОСЛАВ АНТИЋ“ СА ПОСЛОВНИМ СЕДИШТЕМ У НИШУ, УЛ. КЊАЖЕВАЧКА БР. 156, НА НЕПОКРЕТНОСТИМА НА КОЈИМА ЈЕ У ЛИСТУ НЕПОКРЕТНОСТИ БР. 3081 КО НИШ-ПАНТЕЛЕЈ УПИСАНО ПРАВО ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА НИША, НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ И БЕЗ НАКНАДЕ
 13. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ

Материјал за тачке 3 до 12 биће вам накнадно достављен.

            Седница ће се одржати у великој сали Скупштине Града Ниша, Улица Николе Пашића 24.

Молим Вас да седници ОБАВЕЗНО присуствујете, а у случају спречености обавестите на телефон: 504-422 или адресу skupstinagrada@gu.ni.rs.

   Председник

Бобан Џунић

Прилог: Позив за седницу

 

 


3.jpg

EM14 октобра, 20201min408

Данас је одржана 5. седница Скупштине Града Ниша.

Усвојена је одлука о изменама одлуке о оснивању „Народног универзитета“ Ниш, као и решења о пословању и финансијским извештајима „Народног универзитета“ Ниш, Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању, Центра за социјални рад „Свети Сава“ Ниш,  Центра за дневни боравак деце, омладине и одраслих лица ментално ометених у развоју „Мара“ за 2019. годину.

Такође, усвојена су решења о давању  сагласности на измену програма рада Позоришта лутака Ниш, ЈКП „Горице“ Ниш и ЈКП „Медијане“ Ниш за 2020. годину, као и решења о давању сагласности на одлуке надзорних одбора јавних предузећа чији је оснивач Град.

Одборници су, по хитном поступку, усвојили и Одлуку о изменама одлуке  o правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша, као  и  Решење о постављењу градског правобраниоца.